Desire Hooghart: ‘Wie is de korpschef?’

Desire Hooghart
Desire Hooghart
‘Wie is de korpschef? Ik heb helemaal geen boodschap aan hem’, zegt de directeur van de Nationale Loterij Suriname (NLS), Desire Hooghart, naar aanleiding van een brief die hij recent ontving. De korpschef geeft in het schrijven aan dat de NLS geen enkele inbreng heeft met betrekking tot het loterijgebeuren in Suriname. Ook staat aangegeven dat zij geen bevoegdheid heeft om personen af te vaardigen naar de trekkingen. Dat zou in strijd zijn met de wet. Het schrijven haalt ook aan het bepalen van de plaats en de wijze van de trekkingen.
Volgens Hooghart is de vergunning van Suribet gewijzigd en opnieuw uitgegeven op 13 mei 2013. Daarin wordt gerefereerd aan een resolutie die aangeeft dat de trekkingen van Skin Firi en Suribet Lotto bij de NLS moeten plaatsvinden. ‘De resolutie is opgemaakt door de president en heeft verschillende instanties gepasseerd’, zegt Hooghart. Hij vindt de rol van korpschef Humphrey Tjin Liep Shie binnen dit geheel zeer dubieus.
‘De Nationale Loterij Suriname heeft haar sporen verdiend in Suriname en is al tientallen jaren actief. Vanaf de jaren ‘80 werd zij gevraagd aanwezig te zijn bij de trekkingen die indertijd door de Centrale Bank van Suriname werden georganiseerd. De politie is niet berekend voor de taak en weet ook niet op welke wijze de trekkingen plaatsvinden.’ De directeur memoreert dat de NLS ressorteert onder het ministerie van Financiën, terwijl de korpschef valt onder het ministerie van Justitie en Politie. ‘Iets is niet in de haak’, zegt hij stellig.
Hooghart meent dat de touwtrekkerij te wijten is aan een vete tussen de minister van Justitie en Politie en de ‘grote Hooghart’. De twist zou te maken hebben met de afdeling Bureau Familierechtelijke Zaken. ‘Dus, de korpschef wordt gewoon misbruikt door de Justitieminister.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!