August Boldewijn: ‘Stopzetting dienstverlening RGB is bestuurlijke en administratieve slordigheid’

‘Dit riekt naar onbehoorlijk bestuur en is niets anders dan administratieve en bestuurlijke slordigheid.’ Zo reageert bestuurskundige August Boldewijn op de bekendmaking van het ministerie van RGB dat zijn dienstverlening morgen voor het publiek gesloten is vanwege een personeelsuitstapje buiten de stad. De bekendmaking is nota bene ondertekend door de onderdirecteur Administratieve Diensten, R. Amatkarijo. Ook de directeur van het kabinet van de president is hoogst verbaasd over de stopzetting van de dienstverlening omwille van een uitstapje van de medewerkers. Dat is volgens Van der San geen valide argument om het publiek de dienstverlening te onthouden. Slechts in geval van een calamiteit voorziet de wet in het staken van de dienstverlening, maakt Van der San duidelijk. Boldewijn zegt dat een ministerie een staatsinstelling is die onderhouden wordt met de belastingcenten van de burgers. Een ministerie is geen bezit van een politieke partij noch van een persoon en kan niet eigendunkelijk gesloten worden door een minister. Volgens de bestuurskundige is het nooit eerder gebeurd dat een ministerie zijn dienstverlening volledig heeft stopgezet, omdat het personeel met vakantie gaat. Hij vraagt zich af welke wettelijke regeling hierop van toepassing is.
“Wat zou er gebeuren als het ministerie van Justitie en Politie zou besluiten om al zijn diensten (inclusief politie, brandweer en cipiers) voor een dag stop te zetten. Dieven en moordenaars zouden voor die dag vrij spel hebben”, zegt Boldewijn. De bestuurskundige is van oordeel dat de minister van RGB een alternatief had, om het volk niet te duperen. De bewindsman zou het weekeind kunnen gebruiken om met zijn personeel buiten de stad te gaan. “RGB-minister Steven Relyveld is de laatste van wie wij zo een handeling mochten verwachten. De bewindsman is er pas en zou juist alle zeilen moeten bijzetten om orde te brengen op het ministerie. Het stopzetten van de dienstverlening kan voor menig burger een zeer pijnlijk ongerief betekenen. Iemand die, onbekend met deze bekendmaking, vanuit een ver district op die dag afreist om zaken te doen bij het ministerie, wordt onnodig veel schade berokkend.’
Boldewijn vraagt zich tenslotte af in hoeverre de vicepresident en de president dit besluit van de RGB-minister hebben goedgekeurd. “De minister moet uitvoering geven aan het beleid van de regering, die geleid wordt door het staatshoofd. Hoe kan dan de assistent van de president, die juist de uitvoerende macht heeft, bepalen dat er op een bepaalde dag geen uitvoering wordt gegeven aan het beleid”, beredeneert de bestuurskundige.

error: Kopiëren mag niet!