Wilgo Valies: ‘Scholing leraren moet prioriteit zijn van Minov’

De Bond van Leraren (BvL) eist dat het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) het lessenpakket van leerkrachten met 4 uren per week vermindert, zodat het docentenkorps meer tijd krijgt om zich verder te scholen. Deze investering levert volgens BvL-voorzitter Wilgo Valies op termijn een professioneel docentenkorps, dat voldoet aan de kwalificaties. Het Minov biedt volgens Valies bitter weinig mogelijkheden aan leerkrachten om zich verder te scholen. Het voorstel van de bond om het lessenpakket van 28 uren terug te brengen naar 24 ligt al geruime tijd op het bord van het ministerie.
Binnen onderwijskringen staat men er tot nog toe huiverig over, omdat men vreest dat er lessen zullen uitvallen. Valies denkt er anders over. Als het ministerie niet op deze wijze wil investeren, kan het ook geen hoge eisen stellen aan de leerkrachten. Wat voor zin heeft het te investeren in geweldige leermiddelen die uit het buitenland gehaald worden, terwijl je docentenkader niet voldoet, vraagt Valies zich af. Het voorstel van de bond is dusdanig voorbereid dat er volgens de BvL-topman geen sprake zal zijn van het uitvallen van lesuren. Vier uur per week betekent 16 uren aan tijd per maand voor verdere scholing. Die investering zal niet alleen professionals opleveren op termijn, maar ook het tekort aan vakdocenten wegwerken.
Momenteel is er een ernstig tekort aan Wiskunde- en Natuurkundeleerkrachten op zowel voj- als vosniveau. De bond zal als belangenbehartigingsorganisatie voor de leerkrachten blijven trekken aan deze zaak van de verdere scholing, omdat er te weinig gedaan wordt aan loopbaanontwikkeling en capaciteitsversterking bij leraren. Valies zegt dat het niet slechts moet gaan om training en bijscholing, maar ook de permanente scholing van leerkrachten. Volgens de bondstopper is internationaal de trend dat landen ertoe overgaan het lessenpakket van leerkrachten te verminderen om ze in de gelegenheid te stellen zich verder te scholen. In Nederland en in de regio wordt dit reeds toegepast.

error: Kopiëren mag niet!