Bruto-omzet stijgt, brutowinst daalt

Uit het recente halfjaarrapport van de Staatsolie Maatschappij Suriname NV blijkt dat, vergeleken met dezelfde periode (januari-juni) het jaar daarvoor (2012), een toename van 1.6% van de bruto-omzet heeft plaatsgevonden. Dat was in het halfjaar 2013 USD 515 miljoen en in het vorige eerste halfjaar USD 507 miljoen. Anders is het gesteld met de brutowinst. Die is met 11% gedaald naar USD 212 miljoen. Ondanks de daling van de brutowinst en de stijging van de bruto-omzet is de olieproductie hetzelfde gebleven vergeleken met het vorige halfjaar.
Nieuwe raffinaderij
Het Raffinaderij Uitbreidingsproject moet eind 2014 zijn opgeleverd. Alle 24 in het buitenland gefabriceerde modules zijn al in Suriname. Eind juni was 55% van de werkzaamheden in het kader van het opzetten van de uitbreiding al uitgevoerd. Met de uitbreiding wordt een investering gepleegd van in totaal USD 760 miljoen.
Verwachtingen en doelen olie
Aan het einde van het jaar wordt verwacht dat de totale bruto-omzet USD 1.074 miljoen zal bedragen en dat zal een sterkere toename zijn dan in het halfjaar: 2.5%. Men gaat voor deze schatting ervan uit dat de olieprijs op zijn minst USD 92.50 per vat zal zijn. Aan het eind van 2015 wil het bedrijf een grotere dagproductie hebben en wel 17.000 vaten per dag. Een doel is om de bewezen reserves, die ultimo juni 2013 op 73.7 barrels liggen, te verruimen. Daarvoor zijn in de afgelopen periode boorproeven gedaan en niet met direct succes, met name offshore. Teneinde de beschikbare bewezen reserves te vergroten, wil men participeren in de aardoliesector in de regio. De nieuwe raffinaderij, die eind 2014 een feit is, zal een deel van de importolie vervangen en dit zal de staatskas een besparing van USD 100 miljoen per jaar opleveren.
Verwachtingen en doelen elektriciteit
De uitbreiding van de elektriciteitscentrale van dochtermaatschappij Staatsolie Power Company Suriname vordert gestaag en zal volgens plan in het eerste kwartaal van 2014 gerealiseerd zijn. Het opwekvermogen zal dan zijn opgevoerd van 28 naar 62 megawatt.
Ethanol
Staatsolie heeft van 2010 tot begin 2013 een proefproject uitgevoerd naar de haalbaarheid van de productie van ethanol uit suikerriet. De resultaten van de proef waren boven verwachting. Begin augustus heeft de Raad van Commissarissen de directie groenlicht gegeven om over te gaan tot uitvoering van de commerciële fase van het Wageningen Ethanol & Suikerproject.

error: Kopiëren mag niet!