INGEZONDEN: Minister Lackin raaskalt

De arrestatie van Dino Bouterse voor vermoedelijk drugs-en wapenhandel heeft het land te schande gezet. Notabene is het niet de eerste keer dat Dino Bouterse wordt aangehouden voor wapen- en drugshandel. In herinnering dient gebracht te worden dat Dino Bouterse door Justitie Suriname al eerder is veroordeeld voor genoemde misdrijven. Waarom zoveel trammelant over een recidivist zou u zich afvragen, ware het niet dat het in deze gaat om de zoon van de President van het land en kennelijk daardoor die discussies interessant zijn. Een President die overigens in privé zelf hoofdverdachte is in een moordproces. Nu is voor mij absoluut niet interessant dat de Verenigde Staten van Amerika een of ander crimineel gespuis heeft opgepakt want dat wordt met de regelmaat van de klok gedaan. Interessant is wel the aftermath of the story. In het kielzog van de arrestatie volgden er verschillende zeer tegenstrijdige verklaringen vanuit de regering. Met minister Lackin in de voorhoede, met de President achter hem aanhollend, mochten we verhalen aanhoren die op zijn zachtst gezegd grote gelijkenissen tonen met ‘indianen verhalen’ en gerust naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen. Het meest opvallende in deze babylonische spraakverwarring van regeringszijde is het feit dat de verdachte Dino Bouterse over een diplomatiek paspoort beschikte ten tijde van de arrestatie. Nu weet ik uit eigen ervaring dat diplomatieke paspoorten voorbehouden zijn aan hoogwaardigheidsbekleders. Ik heb 10 jaren gebruik gemaakt van een dipolmatiek paspoort dat mij toekwam vanwege mijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee en ik weet uit ervaring dat het regel is dat na elke dienstreis het diplomatiek paspoort dient te worden ingeleverd totdat men opnieuw op DIENSTREIS moet. Nu beweert de minister van Buitenlandse Zaken dat diplomatieke paspoorten wijdverbreid zijn en zijn ministerie niet in staat is die paspoorten terug te vorderen. Om dit te staven geeft hij aan dat ex-minister Santokhi over een diplomatiek paspoort beschikt en Sharmila Mansaram er ook een heeft. Heel walgelijk vind ik het dat de minister bewust de voormalige hoedanigheid van dhr Santokhi aanhaalt. Dhr. Santokhi beschikt niet over een diplomatiek paspoort vanwege zijn ex-ministerschap maar hij beschikt over een diplomatiek paspoort vanwege zijn huidige hoedanigheid van parlementariër. In zijn haast om het criminele gedrag van Dino Bouterse goed te praten sleept de minister van Buitenlandse Zaken, totaal irrelevant en uit de lucht gegrepen, Sharmila Mansaram er met de haren bij. Volgens deze minister zou Sharmila Mansaram ook over een diplomatiek paspoort beschikken en daarvan dus gebruik maken. De Minister heeft daarmee een zeer leugenachtig karakter tentoongesteld. Het zou deze liegende minister sieren als hij kon aangeven in welke hoedanigheid ondergetekende over haar diplomatiek paspoort beschikte en wanneer ondergetekende voor het laatst haar diplomatiek paspoort heeft gebruikt en of ondergetekende haar diplomatiek paspoort heeft gebruikt nadat zij parlementariër af was dan wel voor een privé reis. Ook zou het deze liegende minister sieren als hij kon aangeven of het diplomatiek paspoort van ondergetekende al vervallen is en dus van nul en generlei waarde is of nog valide is. Deze liegende minister raaskalt en verkondigt bewust onwaarheden met het kennelijke doel zijn mogelijke bijdrage aan de criminele activiteiten van Dino Bouterse te verdoezelen en opponenten door het slijk te halen ter verwezenlijking van dat doel. Liegende Minister Lackin moet ophouden met het koeioneren van onschuldige burgers en het volk komen uitleggen in welke hoedanigheid Dino Bouterse het land vertegenwoordigt en hoe hij in aanmerking is gekomen voor een diplomatiek paspoort waarmee hij zwaait op een naar zijn zeggen privé-reis. De minister moet ook komen uitleggen wanneer de subjecten die wettelijk in aanmerking komen voor een diplomatiek paspoort zijn verruimd en of hij kaas heeft gegeten van het Verdrag van Wenen of dat Verdrag in ogenschouw is genomen. Voor de rest is naar de mening van velen minister Lackin niet alleen een marionet van oud legerleider Bouterse en ontbreekt het hem elk greintje verstand om het ministerie van Buitenlandse Zaken te leiden, maar aan zijn curriculum vitae kan hij nu ook toevoegen een doctorale graad in het raaskallen. In ieder geval ben ik inmiddels overtuigd dat deze minister liegt alsof het gedrukt staat. Ik waarschuw bij dezen de minister mijn naam niet te gebruiken voor zijn verfoeilijke toneelopvoeringen en op te houden met het verkondigen van leugens. Foei toch minister Lackin!
Mr.drs. Sharmila Kalidien – Mansaram

error: Kopiëren mag niet!