Nog geen duidelijkheid omtrent oliepalmprojectPatamacca

Het oliepalmproject te Patamacca, welke doorhet bedrijf China Zhong Hen Tai zou worden gestart, blijkt geen voortgang te hebben. Abop-parlementariërMarinus Bee vertelde aan Dagblad Suriname dat de plaatselijk bewoners hebben geprotesteerd. Dit protest was ten opzichte van de houtkap die de Chinezen aanvankelijk bedoeld hadden te doen. Houtkap is een groot zorgpunt voor de plaatselijke bewoners. De Chinezen zeiden dat zij de inkomsten van het hout zouden investeren in de oliepalmsector. Beebetwijfelt de mogelijkheid hiervan, want dan zal het gebied onder meer te kampen hebben met erosie en natuurrampen. De bewoners van Patamacca boden veel weerstand hiertegen.
Een voorstel aan de Chinezen was dat zij een lening moesten nemen bij de bank voor het project. Bee zegt dat in de overeenkomst het voorstel stond dat het management China zou toebehoren en dat de plaatselijke bewoners in dienst zouden worden genomen als arbeiders. Voor Bee was het van belang dat er werkgelegenheid gecreëerd werd voor de plaatselijke bewoners. De Chinezen willen echter heel weinig betalen aan de bewoners. Bovendien willen de Chinezen 50.000ha land om de cocosaanplant tot stand te brengen, terwijl de Landbouwmaatschappij Patamacca in het verleden slechts 3.500ha kreeg om hetzelfde project uit te voeren. Deze zaak is sinds de vorige regering aan de orde.

error: Kopiëren mag niet!