Geen extra middelen voor verhoogde salarissen

Er zal geen extra geld worden gegeven om de verhoogde Fiso-salarissen en de twk te betalen. Dit zegt Henk Ramnandanlal, lid van de vaste commissie van Financiën, aan Dagblad Suriname. De dertien ministeries die een aanvullende begroting hebben ingediend om de verhoogde salariskosten te betalen, zullen dat zelf moeten opbrengen. Er is een mogelijkheid om te gaan schuiven binnen de post Personeelskosten, zodat er wat extra  middelen vrijkomen, zegt Ramnandanlal.  Tussen de posten kunnen er geen verschuivingen plaatsvinden. Dat zou alleen bij wet kunnen. Die veranderingen binnen een post zijn wel toegestaan.
De ministeries zullen met de lopende inkomsten trachten die zelffinanciering voor elkaar te krijgen. Als het vier ministeries wel gelukt is om uit eigen middelen de verhoogde salariskosten te financieren, dan kunnen de overige dertien dat ook wel, zegt het assembleelid. De salariskosten zijn de enige kosten die omhooggegaan zijn in de suppletoire begroting. Met deze extra kosten is het begrotingstekort opgelopen van 4.4 % naar 5.7 %. De extra middelen die geleend zullen worden, moeten voornamelijk aangewend worden voor productieve bestedingen, licht het commissielid toe. De vaste DNA-commissie Financiën kwam gisteren bijeen om de suppletoire begroting van dit ministerie te bespreken. Deze week komen de overige vaste commissies van de resterende departementen bijeen. Deze vergaderingen vinden plaats ter voorbereiding van de openbare behandeling van de suppletoire ontwerpbegroting in het openbaar.
 

error: Kopiëren mag niet!