Mers-coronavirus steekt de kop op

In september 2012 is een nieuw type coronavirus ontdekt. Internationaal wordt de volgende naam voor dit virus gehanteerd: Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus (Mers-CoV). Wereldwijd is er sinds september 2012 een totaal aantal van 94 patiënten met een laboratoriumbevestigde infectie met Mers-CoV gemeld bij de WHO, inclusief 46 overlijdens. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, is wel op de hoogte van het Mers-coronavirus. Drs. Radjesh J. Ramadhin MSc., bureaumanager Disaster Management and IHR van het BOG, coördineert het geheel en volgt de gang van zaken op de voet. Vrijwel dagelijks wordt hij door WHO op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. Het feit alleen maar dat de meeste gevallen terug te voeren zijn naar het Midden Oosten, onder andere Saoedie Arabie, vraagt speciale aandacht. Dit vooral in het kader van de Hadj naar Mekka, de pelgrimstocht, de vijfde zuil van de Islam, die over een aantal weken volgt. Voorbereidingen daartoe zijn momenteel al in volle gang. Ramadhin is ook al bezig om de Islamitische groepen te informeren over de stand van zaken met betrekking tot dit virus. Hiertoe had hij o.a. een delegatie van het hoofdbestuur van de SIV uitgenodigd. Hoewel de kans om besmet te raken met het Mers-coronavirus relatief bekeken heel klein is, moet elk individu op persoonlijke titel zijn besluit nemen om onder de huidige omstandigheden al dan niet naar de Hadj te gaan. Over het algemeen bekeken zullen artsen alle mensen die tot bepaalde risicogroepen behoren, afraden om dit jaar de Hadj te ondernemen. Dat zijn onder andere de mensen met problemen aan hun luchtwegen, patiënten die te lijden hebben aan hart en vaatziekten, hoge bloeddruk patiënten, suikerzieke patiënten en ouderen. Mekka verwacht onder normale omstandigheden dat er ruim 2 miljoen mensen de Hadj zullen verrichten. Vanuit Suriname gaan er jaarlijks gemiddeld 75 personen naar de Hadj. Of het uitbreken van het Mers-coronavirus de harde kern van de gelovige moslims ervan zal weerhouden om de Hadj te volbrengen, moet nog blijken. De Hadj eindigt omstreeks 15 oktober. Dan vieren de moslims over de gehele wereld Ied Ul Adha, ook wel genoemd het Offerfeest. Coronavirussen kunnen luchtweginfecties veroorzaken bij mensen en dieren. De patiënten hebben last van koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsproblemen. Hoewel er zoveel dodelijke gevallen gemeld zijn, geldt er (nog) geen aangepast reisadvies voor het Midden-Oosten.

error: Kopiëren mag niet!