Alertheid op mazelen uitbraak in Suriname

Sinds eind mei dit jaar hebben zich in enkele gebieden van Nederland uitbraken van mazelen voorgedaan. De uitbraken zijn ontstaan doordat een groot aantal kinderen in deze gebieden niet is gevaccineerd tegen mazelen. Hierdoor kon de ziekte zich heel snel uitbreiden. Hoewel in Suriname al jaren geen gevallen van mazelen zijn geweest, bestaat de kans dat door het vele verkeer tussen beide landen deze ziekte wordt overgebracht naar ons land.
Mazelen wordt veroorzaakt door een virus, dat in druppeltjes via hoesten en niezen wordt verspreid. Mazelen is zeer besmettelijk. De besmettelijke periode is van 4 dagen vóór tot 4 dagen na het ontstaan van de huiduitslag. De ziekte begint meestal met hoge koorts, hoesten, loopneus en rode ogen. Aan de binnenkant van de wangen kunnen witte vlekjes met een rode stip in het midden te zien zijn. Na enkele dagen ontstaat de huiduitslag, rode vlekken, op het gezicht, in de nek en hals. Deze uitslag breidt zich binnen drie dagen uit, naar handen en voeten.
Er bestaat geen medicijn tegen mazelen. De behandeling is ondersteunend en gericht op het voorkomen van complicaties. Deze kunnen zijn longontsteking, oorontsteking, ernstige diarree met uitdroging en in enkele gevallen blindheid en hersenontsteking, met blijvende hersenschade tot gevolg. Complicaties die niet goed opgevangen worden kunnen tot de dood leiden.
In Suriname worden alle kinderen volgens het vaccinatie schema op één jarige leeftijd gevaccineerd met een gecombineerd vaccin dat bescherming biedt tegen bof, mazelen en rode hond (BMR vaccin). Sinds kort is een start gemaakt met het toedienen van een tweede dosis van dit vaccin om de bescherming tegen deze ziekten te verbeteren.
Om te voorkomen dat er een uitbraak van mazelen in Suriname ontstaat is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, maar vooral kinderen, beschermd zijn tegen mazelen. Hiervoor moeten de kinderen tijdig naar het consultatiebureau gebracht worden voor hun vaccinatie. Het is ook aan te raden, als kinderen naar Nederland vertrekken, om na te gaan als zij twee keer zijn gevaccineerd zijn tegen mazelen en dus voldoende beschermd zijn. Dit geldt ook voorvolwassenen die (vaker) in contact komen met reizigers uit Nederland vanwege hun beroep en gezondheidswerkers. U kunt vanaf 19 augustus tot midden november bij elke polikliniek van de RGD en Medische Zending en het Medisch Centrum van het BOG terecht voor een Mazelen vaccinatie. Bij de RGD is dit van 11.00u-14.00u en bij de Medische Zending en het BOG tussen 8.00-13.00u. Neem wel uw vaccinatie boekje mee.
Indien u verschijnselen ziet, die lijken op mazelen of u in contact bent gekomen met iemand die mogelijk mazelen heeft, moet u naar de huisarts gaan. Meldingen kunnen gedaan worden bij het Medisch Centrum van het BOG aan de Rode Kruis laan 22 of via de hotline op telefoonnummer 08836643.

error: Kopiëren mag niet!