Aanpassing decreet 1982 voor bescherming traditionele gebieden

Er wordt een initiatiefwet voorbereid die moet voorkomen dat de overheid woongebieden van traditionele leefgemeenschappen aan derden in concessie uitgeeft. Dit zegt AC/Abop-parlementariër Marinus Bee aan Dagblad Suriname. Bee gaat hiermee in op de netelige kwestie waarbij een deel van het Aucaanse dorp Wanhatti in concessie aan een particulier is afgestaan. Eerder kwamen gevallen aan het licht betreffende delen van Santigron, Pakirakondre en Njoen Koffiekamp die aan derden in concessie zijn afgestaan, zonder dat de lokale bewoners er iets van afwisten.
Het decreet van 1982 dat voorziet in de bescherming van de woon- en leefgebieden van de Inheemsen en Marrons zal naar zeggen van Bee worden gewijzigd om deze vermeende uitgiften tot het verleden te laten behoren. De AC-topper zegt dat de DNA-voorzitter nog deze week in parlementair verband de voorbereidingen daartoe zal treffen. Er zal een commissie worden ingesteld die deze initiatiefwet zal voorbreiden. Voorgesteld is de wet aan te passen met de toevoeging dat er geen grond mag worden uitgegeven binnen een straal van vijf kilometers in de woon- en leefgebieden van de Inheemsen en Marrons. Bee zegt dat er haast is bij de voorbereiding en behandeling van deze wet. ‘De traditionele leefgemeenschappen zijn in grote ongerustheid over het feit dat delen van hun dorp in het geheim worden uitgegeven.’

error: Kopiëren mag niet!