Rechter geeft milde straf voor seks met minderjarige

De 22-jarige Faisel Gondorf gaat feitelijk voor 4 maanden de bak in. Kantonrechter Marie Mettendaf verklaarde de verdachte schuldig voor het hebben van vleselijke gemeenschap met een minderjarige. Volgens verklaring van de verdachte werkte hij op een perceel toen hij het meisje van 13 jaar leerde kennen. Op een dag zou het meisje haar zogenaamde ‘gevoelens’ aan hem kenbaar hebben gemaakt. Dit zou ertoe hebben geleid dat zij op 29 april 2013 vleselijke gemeenschap met elkaar hadden, in de woning van de ouders van het meisje. De verdachte verklaarde op de zitting dat hij ervan op de hoogte was dat het meisje 13 jaar was. Hij beweerde voor de rechter dat er sprake was van wederzijdse liefde. Zowel uit de verklaring van het meisje als van de verdachte blijkt dat zij twee maal seks hebben gehad. De eerste keer in de woning van het meisje en de tweede keer op zijn werkplaats in een loods. De magistraat merkte op dat indien de verdachte echt van het meisje hield hij haar nooit naar een plek zou hebben gebracht waar ook andere arbeiders aanwezig waren.
De openbare aanklager Mandro Danning achtte het tot tweemaal toe hebben van vleselijke gemeenschap wettig en overtuigend bewezen. Hij vorderde hiervoor een straf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met aftrek en een proeftijd van 3 jaar.
Advocaat John Kraag pleitte voor strafvermindering vanwege de keurige proceshouding van zijn cliënt en mede gelet op het initiatiefgedrag van het slachtoffer. De raadsman hield de rechter voor dat het meisje zich niet gedroeg als een 13-jarige. Zij zou goed hebben ingespeeld op de jongeman. De tweede keer is zij zelf over de schutting geklommen om vrijwillig de handelingen met de verdachte te plegen.
De magistraat gaf aan dat zij het strafvoorstel van de vervolging sympathiek vindt. De rechter legde Gondorf een straf op van 12 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk met aftrek en een proeftijd van 1 jaar.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!