Importeur Combemarkt: ‘Opschorting pre-shipment controle goed nieuws’

Importeur Combemarkt‘Goed nieuws, beter nieuws konden wij als importeurs niet krijgen’, zegt Radjen Ramsoedit, directielid van Combemarkt in een reactie op de opschorting van de SGS pre-shipment controle. De pre-inspectie op importgoederen om onderfacturereing te voorkomen, deed de handel bijna de das om. Dagblad Suriname berichtte afgelopen donderdag dat er een schaarste van met name  levensmiddelen op komst is, omdat importeurs vanwege de perikelen met SGS minder ladingen levensmiddelen hebben besteld in het buitenland.  Ramsoedit zegt dat het ruim  drie tot vier weken duurde voordat een importeur al zijn stukken voor SGS hier te lande in orde had. Goederen die al waren aangevoerd vanuit het buitenland, bleven gedurende die periode op de haven of op de boot  liggen. Dat was een ellende voor handelaren, daar opslag, electra en andere kosten opliepen.
Als de goederen nog in het buitenland zijn, heeft de importeur de verplichting de benodigde documenten van de leverancier door te geleiden  naar de SGS-vertegenwoordiging die dan de pre-inspectie opstart in het land waar de spullen zijn ingekocht. De controle is gericht op onder meer de waarden en prijzen van de goederen. De resultaten van de inspectie worden verzonden naar de leverancier, SGS Suriname en de importeur. Als alles goed bevonden is, ontvangt de importeur een ‘clean report finding’ (crf) waarmee hij zijn goederen uiteindelijk kan inklaren als ze al op  de haven liggen of kan  doen verschepen als ze nog in het buitenland zijn.
Ramsoedit slaakt een  zucht van verlichting nu hij weet dat deze rompslomp voorbij is. Twee ladingen aardappelen en uien zijn door deze SGS-controle veel te lang op de haven blijven liggen, waardoor er verliezen zijn opgetreden. Beide ladingen waren afkomstig van de laatste oogst in Nederland en hadden daardoor al aan kwaliteit ingeboet.  Ramsoedit zegt tenslotte dat importeurs en andere ondernemers niet tegen de pre-shipment controle zijn. ‘We begrijpen en willen ook dat de overheid meer gaat verdienen om haar beleid te kunnen uitvoeren. Inspectie is goed, maar alleen had men dit van SGS  beter moeten voorbereiden.’
In het kader van de perikelen die ontstaan zijn na de introductie van de SGS pre-shipment inspectie hebben de regering en het collectief van het Surinaams bedrijfsleven, bestaande uit VSB, Asfa, KKF, Akmos en AAV alle vertegenwoordigd in het Suriname Bussines Forum, gemeend om in spoedoverleg met elkaar te treden. Tijdens de ontmoeting die heeft plaatsgevonden op het kabinet van de president op vrijdag 26 juli 2013, zijn de verschillende standpunten alsook de obstakels in het kader van de SGS pre-inspectie breedvoerig besproken.
Dit heeft geresulteerd in opschorting door de regering van de SGS pre-inspectie. Het besluit is genomen om een overlegorgaan onder leiding van vicepresident Robert  Ameerali en bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid en van het bedrijfsleven te installeren. Het overlegorgaan krijgt als belangrijke taak mee, het creëren van een werkbare constructie die ertoe moet bijdragen dat malafide praktijken in de handel worden uitgebannen. Het ligt in de bedoeling dat bovengenoemd overlegorgaan de komende week wordt geïnstalleerd, waarna de werkzaamheden onmiddellijk zullen aanvangen.
 

error: Kopiëren mag niet!