Verplichte bijdrage werkgevers ziektekostenverzekering

Werkgevers verplicht ziektekostenverzekering bijdrage te doenHet Nationaal Zorgsysteem (NZS) zal de werkgever verplichten een bijdrage te leveren om de ziekteverzekering voor de werknemer te betalen. Dit zal per 1 januari 2014 moeten gebeuren, wanneer het NZS voor een ieder zal gelden. ‘Het is verplicht, omdat we willen dat alle Surinamers verzekerd moeten zijn. Als we goed zorgen voor de mensen, hebben we gezonde burgers’, zei vicepresident Robert Ameerali gisteren tijdens de informatiedag voor het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) over het NZS in het KKF-gebouw.  ‘De werkgever betaalt een deel en een ander deel betaalt de werknemer’, gaf Ameerali te kennen.  Kinderen van 0-16 jaar en 60-plussers zullen gratis zorg krijgen. Deze is per 1 juli 2013 al ingegaan.
‘Voor de doelgroep die niet zelf voor de ziekteverzekering kan betalen, gaan we uit belastingsgelden betalen. We moeten natuurlijk eerst transparant en objectief een definitie geven wanneer iemand wel in staat is zelf te betalen of niet. Voorheen werd het niet goed aangepakt en zitten we nu met een probleem van 180.000 on- en minvermogenkaarten’, gaf Ameerali aan. De vp vindt dat met de komst van het NZS niemand hoeft te vrezen dat bepaalde diensten niet zullen bestaan of dat men werkloos zal worden. ‘Er is genoeg werk’, verzekerde de vp. ‘Vroeg of laat zullen de on- en minvermogenkaarten worden ingetrokken.  Het ministerie van Sozavo zal niet meer voor rekeningen hoeven te betalen. De bedoeling is dat vanaf deze maand de kosten van alle nieuwe gevallen voor de verzekeraar zijn.’
De groep 0 – 16 jaar bestaat uit 150.000 Surinamers, 30.000 zijn verzekerd door hun ouders. De resterende  120.000 personen zijn niet verzekerd of particulier verzekerd of bezitten ook een on- en minvermogenkaart. Die groep zal ook afgevoerd worden uit het Sozavo-bestand. De vicepresident schat dat er nog 100.000 mensen worden toegevoegd in het NZS-systeem. ‘De mensen hebben er recht op, de enige voorwaarde is dat ze ingezeten moeten zijn en de Surinaamse nationaliteit moeten bezitten’, vertelde Ameerali. Er is gekozen om de groep 0 – 16 jaar en de 60-plussers gratis medische zorg te bieden, omdat de regering ervan uitgaat dat kinderen niet werken en geen inkomen hebben. ‘De 60-plusser is al met pensioen en die heeft hard gewerkt aan de opbouw van ons land. Het verschil tussen de Sozavo-dokterskaart en het NZS is dat de laatste geen gunst is, maar het recht van de mensen op kwalitatieve gezondheidszorg.’
De Algemene Kinderbijslag (AKB) is ook een project dat gestagneerd wordt en waar er veel onduidelijkheden zijn. Mensen hebben de informatie dat alleen mensen met een on- en minvermogenkaart recht hebben op kinderbijslag. ‘Dat is niet zo’, ontkent Ameerali. Een ander doel dat de regering wil realiseren voor 1 januari 2014 is een Algemeen Pensioenstelsel. ‘Dit is meer voor mensen die niet in dienst zijn van de overheid. Deze kunnen na hun 60ste ook genieten van een uitkering.’

error: Kopiëren mag niet!