“Het Diakonessenhuis gegijzeld! Hoe verder….?”


 

AWAAZDe Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) stelt met enige regelmaat maatschappelijke problemen in ons land aan de kaak. In de afgelopen 5 maanden zijn in het Diakonessenhuis, een ziekenhuis met een christelijke grondslag, aanzienlijk minder patiënten opgenomen dan normaliter het geval is. De reden hiertoe vindt zijn oorsprong in een zich reeds tal van jaren voortslepend conflict tussen de directeur van het ziekenhuis en diens medische staf. Deze laatstgenoemde partijen communiceren al jaren niet meer met elkaar hetgeen niet zonder (grote) risico’s is voor de gezondheidszorg in het ziekenhuis. Het bestuur van de Stichting Diakonessenarbeid is niet in staat gebleken hierin enige verandering te brengen, dit komt tot uiting in het tv-programma Awaaz van de USV. Ook het ministerie van Volksgezondheid heeft tot dusver zijn handen ervan af gehouden. Dit, terwijl gezondheidszorg staatszorg is, immers de Medische Zending is voor haar medische zorg aangewezen op het Diakonessenhuis. De overige ziekenhuizen zijn als gevolg van de thans ontstane situatie veel zwaarder belast, nu in het Diakonessenhuis sedert februari j.l. nieuwe patiënten alleen nog in acute gevallen worden opgenomen en indien noodzakelijk patiënten die reeds onder behandeling staan van de medisch specialisten in het ziekenhuis. De medische staf heeft daartoe ingaande 1 februari j.l. besloten en dat officieel bekend gemaakt, met als reden dat de gezondheidszorg in het ziekenhuis in gevaar is onder de huidige omstandigheden. De media hebben dit besluit en de consequenties daarvan voor de andere ziekenhuizen al verscheidene malen onder de aandacht van het grote publiek gebracht. Doch er is niets veranderd aan de situatie. Voor de patiënten en alle medewerkers in het ziekenhuis, alsook de medische staf, zijn de werkrelaties volledig verstoord en is de werksfeer absoluut ondraaglijk geworden. Voor huisartsen komt de poortwachtfunctie in het geding en vallen de patiënten die een band hebben met het Diakonessenziekenhuis en haar specialisten, tussen wal en schip.

 

In een speciaal tv-programma van Awaaz met als titel “Het Diakonessenhuis gegijzeld! Hoe verder …..?” worden verschillende actoren hieromtrent gehoord. De uitzending zal in 2 delen geschieden en zal via meerdere tv-kanalen worden uitgezonden volgens een nader bekend te maken uitzendschema. De Unie van Surinaamse Vrouwen hoopt met dit programma de aandacht te vestigen op een ernstig slepend maatschappelijk probleem, dat de volksgezondheid en dus ook de gehele gemeenschap regardeert en in het algemeen belang dringend om een oplossing vraagt!

 

Unie van Surinaamse Vrouwen

Asha Mungra (voorzitter)

error: Kopiëren mag niet!