94 smokkelbiggen uit Guyana onderschept

De maritieme politie heeft vorig week tijdens een reguliere controle op de Corantijnrivier een smokkelboot met 94 biggen onderschept. Ter hoogte van Southdrain zagen de smokkelaars de politieboot aankomen. Ze gingen met hun boot snel aan de kant en vluchtten het bos in, de boot en biggetjes achterlatend. De politie nam zowel de boot als de varkentjes in beslag. De biggen zijn ondergebracht in het cellenhuis Hazard. Volgens gewestelijk politiecommandant van Nickerie, hoofdinspecteur Stanley Benschop, die dit geval bevestigt, zijn er in Hazard faciliteiten om deze dieren onder te brengen. Ze zijn onderworpen aan een geneeskundige keuring. De daders zijn vooralsnog voortvluchtig.
Asha Gajadien-Bhagwat
 

error: Kopiëren mag niet!