Relyveld overweegt aanpassen heffingen percelen

Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zal overwegen om de bedragen die de overheid vordert op erfpacht- en grondhuurpercelen en concessieterreinen (de canonrechten), te verhogen naar een realistisch niveau. De canonrechten zijn behoorlijk achterhaald en daarnaast is het voor speculanten aantrekkelijk om meerdere percelen eropna te houden met lage vorderingen van de overheid.
“Wij zullen natuurlijk gaan kijken naar de canonrechten, want die zijn achterhaald als 10 cent wordt betaald voor terreinen van hectaren groot”, zegt Relyveld. De RGB-minister weet daarnaast dat onroerend goed voortdurend in waarde stijgt. De canonrechten moeten dus proportionele bedragen zijn en in verhouding staan met de waarde van de grond. Het aanpassen van de canonrechten zal de staatskas ook ten goede komen. Ex-minister Simon Martosatiman had zich ook sterk gemaakt voor het verhogen van de heffingen op percelen, concessies en het retributierecht. De oud-RGB-minister had reeds een werkgroep geïnstalleerd voor het actualiseren van deze heffingen. Behalve het aanpassen van de canonrechten, is Relyveld serieus van plan om de behoorlijke achterstand op het gebied van gronduitgifte aan te pakken. De bewindsman heeft harde afspraken gemaakt met de ambtenaren van het Domeinkantoor en overweegt dependances van het ministerie op te zetten in de districten.
Parlementariër Guno Castelen zegt dat hij niet bekend is met het beleid dat de nieuwe RGB-minister zal uitvoeren en ook niet voorbarig wil zijn. “Wij zullen hem in ieder geval de ruimte geven om zijn werk te doen. Hopelijk doet hij een goede job. Als hij zijn werk niet naar behoren verricht, zal hij het van ons horen in het parlement”, aldus Castelen.

error: Kopiëren mag niet!