Nettowinst van US$ 210,9 miljoen voor Iamgold in 2012

Nettowinst van USIamgold heeft over het jaar 2012, na aftrek van belastingen, een nettowinst geboekt van US$ 210,9 miljoen. In 2011 was dat US$ 196 miljoen. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van US$ 655,7 miljoen, terwijl er in totaal US$ 142 miljoen is geïnvesteerd. Deze cijfers zijn gisteren gepresenteerd aan de pers door Sharmila Jadnanansing, manager Legal & Corporate Affairs van Iamgold. Hieraan voorafgaand werd de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden ter bespreking en goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag van Rosebeld Gold Mines NV over het jaar 2012.
De goudproductie bedroeg het afgelopen jaar 402.000 troy ounces. In 2011 was dat 406.000 ounces. De directe financiele bijdrage aan de Staat Suriname bedroeg US$ 167,4 miljoen. In 2011 was de directe financiele bijdrage US$ 156,6 miljoen. Nu is dat ruim US$ 11 miljoen meer dan in 2011. Dit bedrag is opgebouwd uit inkomstenbelasting, loonbelasting, royalty’s en dividend. Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat gezien de cijfers van de afgelopen jaren en de ontwikkeling van de goudprijs op de internationale wereldmarkt de regering best tevreden is met het geboekte resultaat.
Jadnanansing zegt dat in 2012 de Rosebel-goudmijn voor 46 procent heeft bijgedragen aan de totale goudproductie van de multinational. Van de omzet van US$ 655,7 miljoen is 60 procent in de Surinaamse economie achtergebleven. Naast de eerder genoemde afdrachten aan de Staat, noemt zij ook indirecte schepping van werkgelegenheid en het stimuleren van ondernemerschap, gemeenschapsontwikkeling en infrastructuur.
Iamgold heeft ten opzichte van 2011 US$ 69 miljoen meer geïnvesteerd in 2012. Het gaat dan om de installatie van een derde industriële molen, zwaar materieel voor de mijn, mijnexploitatie, andere uitbreidingsfaciliteiten en kapitaalinvesteringen. De directe productiekosten zijn met 9,5 procent gestegen. Dit komt door de hogere internationale olieprijzen en transport- en energiekosten.
De bijdrage aan de Surinaamse economie in de vorm van lokale besteding over 2012 was US$ 187.7 miljoen. Dit betekent een stijging van de lokale besteding van meer dan 31% in vergelijking met 2011 toen de lokale besteding US$ 143 miljoen bedroeg. Het totaal uitgegeven bedrag aan salarissen en sociale investeringen bedroeg in 2012 US$ 39 miljoen.
Wat 2013 betreft, zegt Jadnanansing dat de geplande kapitaalinvesteringen US$ 130 miljoen bedragen. Hier zijn niet inbegrepen kapitaalinvesteringen voor uitbreiding voortvloeiende uit de haalbaarheidsstudie. Hogere productiekosten in combinatie met een lager goudgehalte maken productiviteitsverhoging en kostenvermindering absoluut noodzakelijk. De geschatte productie ligt tussen de 365.000 en 385.000 ounces tegen directe productiekosten van US$ 850 en US$ 925 per ounce gebaseerd op 95% participatie van Iamgold.
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!