Tweede Perisur-conferentie over terugdringen babysterfte

Op zaterdag 6 juli organiseren het St. Vincentius Ziekenhuis en TNO Gezond Leven uit Nederland de tweede conferentie van het Perisur-project. Het doel van het Perisur-project is het ontwikkelen en implementeren van perinatale interventies om de babysterfte in Suriname te helpen terugdringen. Uit eerder landelijk onderzoek is gebleken dat de sterfte in de perinatale periode ongeveer 25 per 1.000 geborenen bedraagt. Om deze hoge babysterfte in Suriname te verminderen, zullen op korte termijn maatregelen moeten worden genomen.
De eerste Perisur-conferentie is in februari van dit jaar gehouden, waarbij met name de gunstige effecten van het gebruik van foliumzuur en de voordelen van groepsconsulten voor zwangere vrouwen zijn belicht. Op de tweede conferentie van zaterdag zal het accent vooral liggen op het belang van de perinatale audit en van goede preconceptiezorg. Sprekers uit Nederland en Suriname zullen op deze onderwerpen ingaan. Na de inleidingen zijn er discussierondes over het introduceren van een perinatale audit en over het invoeren van een kinderwensspreekuur in Suriname. De conferentie wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. Het verslag met de aanbevelingen zal worden aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid als bijdrage aan de verdere versterking van het nationaal beleid op het gebied van zwangerschap en geboorte.

error: Kopiëren mag niet!