Openbare Werken en de vele grote Vraagtekens.

Meneer Rabin Parmessar  als nieuwe Minister van Openbare Werken is te vroeg de hemel ingeprezen om zijn “geweldige managerskwaliteiten”. Hoe geweldig die zijn, is nooit echt goed gebleken in het verleden. Bovendien, vergelijkingen met prestaties uit het verleden gaan nu echt niet op.  Waarschijnlijk zijn sommige VHP-toppers ook heel blij met de keuze van Parmessar. De vraag rijst of deze minister de onderhandse aanbestedingen niet zal toestaan en ook geen onderzoek zal verrichten naar de achtergelaten ‘stinkende’ frommelzaken? Heeft het Volk niet het recht te weten wat er allemaal zo fout ging op Openbare Werken en wie er allemaal opzettelijk zwaar en onrechtmatig verrijkt werden?  De Ex-minister Abrahams werd op zo vriendelijke wijze en eervol ontslagen door zijn Presidentkameraad, die aan het eind van de rit geen dringende opdracht gaf voor een diepgaand onderzoek op OW.  Maar omdat de ex-minister vrij vaak in de publiciteit kwam wegens  de vele  corrupte toestanden op zijn ministerie, zou de President hem niet de hand boven het hoofd hebben mogen houden, als hij het landsbelang boven intieme vriendschap en partijbelang stelt. Is dat niet een minpunt voor de President? Velen denken van wel. Juist wordt totaal onderzoek en grote transparantie verwacht onder de nieuwe minister Parmessar. Indien dit toch niet gebeurt dan is het duidelijk dat het vorig beleid van Abrahams, slechts zonder onderhandse aanbestedingen een beetje aangepast zal worden voortgezet, met nog meer show en publiciteit. Want eerlijk is eerlijk, noch Abrahams noch Parmessar zijn de ‘right persons on the right places’. De president heeft gezegd dat de nieuwe ministers de juiste keuzes zijn.  Dat wil zeggen dat de vorige twee ministers, die van OW en die van RGB niet deugden.  Zal  het Minister Parmessar lukken om dit ministerie uit de politieke en corrupte sfeer te halen, want de President zet een uitgesproken politicus op die post. Veel, totaal ongeschikte, slijmende en glibberige partijgenoten hebben vanaf het bewind van Abrahams onderdak gevonden bij OW. Het was publiek geheim dat ramingen van aanneemsommen na werktijd nog even snel werden doorgebeld naar de corrupte aannemer, natuurlijk op afspraak van een tegenprestatie, een grote tjuku ! De aannemer schrijft dan veel hoger in alleen maar om een aantal  gunnende politici  en ambtenaren  te kunnen uitbetalen en zoveel procent storten in de partijkas. Dezelfde personen / tipgevers  blijven aan om de bevoordeelde aannemer bij te  staan als het project in verlenging gaat, opdat er nog meer verdiend en kan worden en men zich nog meer kan verrijken. Buiten draagt OW daarom de bijnaam van  “NjangPatu”. Er zijn veel knoeierijen, ook in het verleden, met gunningen van de vele brugprojecten. Te snel, vele voorbarige gunningen achterelkaar, en bruggen bouwen op plaatsen waar dat niet eens hoeft.
Vaak  zien we dat er bekendmakingen van OW in de kranten verschijnen. Soms ondertekend door de Wegenautoriteit, soms door de Afdeling Verkeer, en soms ondertekend door meneer R., soms gaat het over weginspecties en onderhoud of  aanleg drempels, en zo veel meer. We snappen het als burgers helemaal niet meer ! Er wordt vrijwel van alles uitbesteed op OW.  En daar worden de ‘onlangs’ gemaakt. Zijn er geen gekwalificeerde ambtenaren meer op het Hoofdkantoor van OW die datzelfde werk kunnen doen? De werkelijkheid is dat ‘De Wegenautoriteit’ zo te zien te veel kapitaal toegeschoven krijgt. De algemene opvatting is dat die gerust opgedoekt kan worden en de taken ondergebracht kunnen worden onder de vleugels van het Ministerie van Openbare Werken. De huidige directeur van   Wegenautoriteit is volgens velen een te dikke kameraad van de oudminister van OW geweest. Er vindt ontzettend veel verspilling van staatsgelden plaats op OW en Wegenautoriteit en de afdeling Verkeer, en er worden te veel totaal ongeschikte politieke personen op dit ministerie geaccommodeerd. De vraag rijst of de nieuwe minister-manager Parmessar  wel zal durven saneren. Er schijnt geen goede afstemming te zijn met de Afdeling Verkeer van OW en de Verkeerspolitie van Juspol. Men werkt gewoon langs elkaar. Alle grote asfalteringsbedrijven leveren werk op met levensgevaarlijke grote verzakkingen en kuilen; en dit reeds gedurende vele jaren. De machtswisseling heeft niet geholpen. Het is lood om oud-ijzer. Speciaal daarvoor ingehuurde directievoerende ingenieursbureaus zouden de kwaliteit  van de asfaltering voor de oplevering gedegen moeten beoordelen? Waarom zijn er geen directe goede inspecties, voordat de oplevering  van het project plaatsvindt, zoals dat hoort? Het is toch absurd dat de Wegenautoriteit nu een ander buro moet inzetten en weer grof moet betalen om “weginspecties” achteraf uit te voeren. Dit is een nieuw fenomeen in Suriname. Je moet een controleur in dienst nemen om de eerste controleur te controleren. En zo kunnen we doorgaan met het geld van de belastingbetalers te verspillen. Het Volk is echt benieuwd of minister Parmessar, de zo geprezen ” geweldige manager”,  de stevige bezem zal durven halen door de OW-stallen en een strafrechtelijke vervolging zal laten instellen, met liefst 8 jaren terugwerkende kracht. Want dat hebben wij helaas niet kunnen halen uit de woorden van President Bouterse bij de beëdiging van minister Parmessar op 21 juni. Misschien dat de durfals onder de DNA-leden deze bal ook aan het rol zullen brengen op de eerstvolgende DNA vergadering, wanneer de President verhaal komt geven over zijn besluit om de twee ministers, notabene van zijn eigen partij, te vervangen. De kiezers kijken reikhalzend uit naar dat moment en de reacties die daaruit zullen voortvloeien.
Naldo Moiman
 

error: Kopiëren mag niet!