Emancipatieboodschap De Nieuwe Leeuw

Dat de herdenking van 150 jaar afschaffing slavernij op 1 juli 1863 een nationale zaak is behoeft geen betoog. Immers, de daaropvolgende immigratie van Chinezen, Brits Indiërs en Javanen was het direkte gevolg daarvan. Bovendien waren de omstandigheden waarin deze immigranten terechtkwamen en de behandeling die ze ondergingen veelal te vergelijken met die van de slaven, gebaseerd op exploitatie, vernedering en uitbuiting. Het erkennen van een gedeeld verleden leidt dan ook tot de wederzijdse verantwoordelijkheid en respect om te komen tot een aanvaardbare, gezamelijke toekomst voor ons volk. De slavernij is inmiddels 150 jaar geleden afgeschaft maar de denkbeelden uit die periode werken nog steeds door.Ons heel economisch systeem, ons denken over handel en samenleving en ons denken over identiteit is nog steeds gebaseerd op het koloniaal systeem en is een van de oorzaken van de achterstand in onze ontwikkeling. Minderwaardigheidscomplexen, discriminatie, enz zijn nog steeds de uiterlijke kenmerken van deze erfenis. Het moreel verwerpen van de koloniale erfenis en het vieren van de overlevingskracht van de slaafgemaakten dienty daarom een bron van inspiratie te zijn voor ons allen. De beroemde abolitionist Joaquin Nabucozeihierovertoepasselijk:” It is not enough to end slavery. It is necessary to end the work of slavery”. Hoewel slavernij intussen internationaal als een misdaad tegen de mensheid is erkend moet helaas geconstateerd worden dat dit verschijnsel nog in vele vormen voorkomt en zijn er nog steeds mensen die slachtofferzijn van mensenhandel en die worden uitgebuit, ook in ons land. De Nieuwe Leeuw (DNL/BVD) zet zich daarom in het bijzonder in voor de strijd tegen deze moderne vormen van slavernij en roept op tot krachtigee maatregelen ter voorkoming en bestraffing van uitbuiting en mensenhandel. De partij wenst aan alle surinamers een Switi Manspasie Dey toe.
Ir.D.K.Mungra, voorzitter DNL/BVD

error: Kopiëren mag niet!