Succesvolle training Claudia-A

Vier stagiaires van het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) hebben op woensdag 12 juni 2013 een training verzorgd voor de medewerkers van Stichting Claudia-A. Deze stichting draagt zorg voor kinderen die ofwel zelf geïnfecteerd zijn met hiv, ofwel ouders hebben die geïnfecteerd zijn. Doris van de Ven, Dieuwke Klene, Anne-Roos Kuipers en Rixt Feersma Hoekstra hebben de training verzorgd waarbij het onderwerp ‘positieve opvoeding’ centraal heeft gestaan. Tijdens de training is de deelnemers aangeleerd om te proberen op een positieve manier te werken aan informatieoverdracht.
Door op een interactieve manier met elkaar bezig te zijn, zijn verschillende punten naar voren gekomen. Onderwerpen als structuur aanbrengen, grenzen stellen, straffen en belonen en consequent zijn, zijn zeer belangrijk voor de opvoeding van kinderen. Er is dan ook geprobeerd deze onderwerpen te behandelen en hier de nodige verdieping aan te geven. Het was een bijzonder prettige ochtend, waarin in een positieve sfeer is samengewerkt. Zowel het Medisch Opvoedkundig Bureau als Stichting Claudia-A hopen dat deze samenwerking in de toekomst voortgezet kan worden. De Stichting Claudia-A herbergt thans 30 kinderen in de leeftijd 2 tot en met 13 jaar.

error: Kopiëren mag niet!