DNA-vergadering uitgesteld wegens quorumgebrek

Het quorumspook duikt weer op. De voor gisteren geplande DNA-vergadering heeft geen voortgang gehad. Noch de huishoudelijke noch de openbare vergadering kon aanvangen wegens een gebrek aan quorum. Op de agenda stond behandeling van de ontwerpwet voor het vaststellen van regels voor het Spaar- en Stabilisatiefonds Suriname. Deze vergadering is verschoven naar vandaag.
Nieuw Front-parlementariër Asiskumar Gajadien geeft aan dat slechts 21 leden de presentielijst hadden getekend voor de huishoudelijke vergadering en voor de openbare waren dat slechts 13 personen. Gajadien meent dat dit verschijnsel meer een cultuur is geworden van de coalitie, daar de voorzitter van het parlement een eigen interpretatie geeft aan het reglement van quorum. De mensen hoeven niet lijfelijk aanwezig te zijn, zolang de presentielijst is getekend. Dit heeft volgens de parlementarier ertoe geleid dat coalitieleden slechts de presentielijst tekenen en weggaan. Gisteren heeft de parlementsvoorzitter volgens Gajadien een koekje van eigen deeg gepresenteerd gekregen.
Dit is volgens hem een indicatie dat de coalitie het parlementaire werk niet serieus neemt en de ondersteuning van de voorzitter maakt het er niet beter op. Een andere zaak die Gajadien stoort, is dat dat deze voorzitter zich niet houdt aan afspraken. Er waren afspraken gemaakt dat er vaste vergaderdagen zouden zijn. Indien er spoedvergaderingen bij zouden komen, zouden die ingelast worden. Echter merkt Gajadien op dat de voorzitter doet waarin ze zin heeft. ‘Zij schrijft vergaderingen uit tot ongerief van vooral de parlementariërs uit het binnenland en de verre districten.’ Deze handeling van haar maakt dat zij vaak met het probleem van quorumgebrek geconfronteerd wordt, meent Gajadien.

error: Kopiëren mag niet!