Suriname registreert geen hervormingen businessklimaat sinds 2008

Als uitgegaan wordt van de scores van de internationale financiële instituten, de Wereldbank en de Internationale Finance Corporation, dan is Suriname met 4 plaatsen achteruit gegaan op de ‘ease of doing business index’. Van de 10 indicatoren die daarvoor worden gebruikt, is Suriname volgens deze instituten op 1 punt vooruitgegaan en op 9 punten achteruit. Suriname heeft in de afgelopen 4-5 jaar ook geen hervorming met betrekking tot het doen van zaken geregistreerd. Op een paar punten zitten we in de ‘bottom 10, de groep van 10 slechtste landen. De organisaties publiceerden voor het jaar 2013 de rangschikking die aangeeft hoe klantvriendelijk de landen in de wereld (185) zijn tegenover het ondernemerschap (ease of doing business index). De index gaat uit van 10 indicatoren, punten die uiteindelijk de score van elk land bepalen. Elke indicator heeft weer een aantal subindicatoren die de score voor dat punt bepalen.
Bouwvergunningen vooruit
Vanaf 2010 is er een constante dalende trend op de ‘doing business ranking’. Achtereenvolgend stond Suriname op nummer 153, 158, 160 en dit jaar 164 op een lijst met 185 landen. Het lukt ons om in de concurrentiestrijd met de andere landen om maar op 1 indicator te stijgen, namelijk het afhandelen van bouwvergunningen (construction permits). De stijgende trend is daar ingezet al in 2012 (plaats 94). In 2013 staat Suriname 2 plaatsen beter op 92 dan in 2012.
Starten van een business
Van al de slechte scores is de op 2 na slechtste, de score voor het starten van een business. Vanaf 2011 zakt Suriname constant, alle vermeende verbeteringen ten spijt, van 173 en 176 naar nu 178. Daar staat Suriname nu in de wereld bottom 10. Het starten van een business start al jaren volgens het rapport op 694 dagen (meer dan 1 jaar en 10 maanden), ook voor 2013. Het aantal procedures om een business opgestart te krijgen, is ook jarenlang blijven steken op 13. Volgens het doing business rapport is het aantal dagen om een business te starten in Guyana 89 en Jamaica 21 en het aantal procedures 8 respectievelijk 6. De kosten om een zaak in Suriname op te zetten is, afgezet tegen het bbp van de verschillende landen, in Suriname het 8-voudige als in Guyana en het 15-voudige van Jamaica. Bij het verhogen van de score ten aanzien van het starten van een business spelen een positieve invloed de online mogelijkheden, het verlagen van de kosten en een ‘one stop shop’.
Beschermen van investeerders
Het slechtst scoort Suriname als het gaat om het beschermen van investeerders. Het land staat hier op plaats nummer 183, even hoog als in 2012 en dus op de 2 voor de laatste plaats en in de ‘bottom 10’. Daarna volgt het afdwingen van contracten die gesloten worden: plaats nummer 180, dus in de ‘bottom 10’. Wat het registreren van onroerend goed betreft, zijn de kosten ook hoger dan in Guyana (2 maal) en Jamaica (5 maal). De administratie van eigendommen/onroerend goed is goed voor plaats 171. Het afdwingen van contracten (via de rechter) is een veel meer tijdverslindende zaak in Suriname dan in andere landen. Voor Suriname gaat men uit van 1.715 dagen (4 jaren en 8 maanden), vergeleken met Guyana (1 jaar en 7 maanden) en (1 jaar en 9 maanden).
Beste score: elektriciteit
Het best scoort Suriname als het gaat om het verkrijgen van elektriciteit: evenals vorig jaar staat het land op 39. Daarna volgt het betalen van belasting, waar Suriname in 2010 op een goede 32 stond en nu op 39, dus ook daar is een achteruitgang geboekt. Heel slecht scoort het land ook waar het gaat om het verkrijgen van leningen. Waar Suriname in 2010 nog stond op 139,  staat het nu maar liefst 20 plaatsen lager op 159.
Suriname ten opzichte van de regio
Suriname trekt door zijn slechte prestaties op deze index het regionale gemiddelde (Latijns Amerika/Caribisch Gebied) naar beneden. Dit gemiddelde is 97. In de regio scoort slechts 1 land lager en dat is het door multipele aardbevingen getroffen Haïti. De financiële instituten vermelden in het rapport dat geen enkele hervorming met betrekking tot het starten van een business is geregistreerd door de Wereldbank sinds 2008 tot 2013. Overall zit Suriname samen met Haïti in de 25 meest ondernemersonvriendelijke landen ter wereld met landen als Irak, Afghanistan, Djibouti, Haïti, Eritrea, Congo en Venezuela. Jamaica en Guyana zitten op 90 en 114. De best scorende Caribische landen zijn Sint Lucia op 53, Antigua (63), Dominica (68), Trinidad (69), Sint Vincent (75), Bahames (77) en Barbados (88). De Caribische landen die hervormingen lieten noteren, waren Dominica, Trinidad, Jamaica en Grenada.
 

error: Kopiëren mag niet!