Personen gehuldigd op receptie Karate Instituut Wilfred Burgos

5 Burgos 1 5 Burgos 2In verband met het 35-jarig bestaan van het Karate Instituut Wilfred Burgos en de herdenking van 50 jaar onafgebroken deelname van Wilfred Burgos aan verschillende takken van sport, werd er een martial arts receptie gehouden in De Hal aan de Grote Combeweg. Burgos huldigde diverse personen met awards als waardering voor hun bijzondere bijdrage  en ondersteuning, die mede geleid hebben tot de opvallende successen van deze jubilea. Onder de vele  bijzondere gasten  behoorde  ook  minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken die tevens president Desi Bouterse vertegenwoordigde. De president had afgemeld.
Velen van de 32 personen die een award in ontvangst mochten nemen waren zichtbaar  geëmotioneerd , aangezien het voor hun een  totale  verrassing was. Vooraf aan de uitreiking werd 1 minuut stilte in acht genomen voor alle grote sporters die heen gegaan zijn. Daarna kreeg  Baltus Wijsman zaliger (directeur van Drukkerij Paramaribo) postuum  een award. Deze werd  door 2 van zijn dochters dankbaar in ontvangst genomen.
Een van de meest in het oog springende personen bij deze awarduitreiking, was Alfred Plein. Tijdens de padvinderij ontdekte Plein de sporttalenten van Burgos en schreef hem bij zijn  atletiekvereniging Olympia in. Daar groeide Burgos  uit tot een  internationale  topatleet die 18 maal goud voor Suriname won en al 37 jaar meerdere atletiekrecords op zijn naam heeft staan.
Met Plein kregen nog tal van prominente  personen waaronder topatleten, taekwandoka’s, karateka’s en familieleden die hem altijd bijgestaan hebben een goed ogend award.
Er viel een daverend applaus vanuit  het publiek toen er op twee verschillende momenten aandacht werd gevraagd voor het verruimen van het pakket van de Opleiding Gymnastiek, met de vakken Turnen en Gevechtsporten, die een totale lichamelijke en mentale basis leggen. Diverse  gasten gaven ook aan, dat dit  Martial Art Receptie  en de doelstelling ervan, een unicum is in Suriname en zeker navolging verdiend.
 

error: Kopiëren mag niet!