Neerslag geen invloed op padiesector

De padieboeren ondervinden geen last van het regenweer. Harrynanan Oemraw, de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie in Suriname (SPBA), zegt dat het weer in het district Nickerie meevalt. ‘Het regent niet zoveel in  Nickerie.’ Nergens hebben de boeren volgens hem te maken met wateroverlast.
Oemraw geeft aan dat de boeren deze keer verlaat hebben ingezaaid. De periode was gesteld op 15 april, maar de boeren hebben later ingezaaid, omdat het te droog was. In het Middenstandspolder zijn de boeren nu bezig met de natte grondbewerking. Oemraw zegt dat de inzaai goed verloopt. Hij denkt dat de boeren ook deze keer de 24.000 ha of zelfs meer zullen halen. Ondanks de omvang van de inzaai verkeren de padieboeren in grote financiële problemen. De opkopers kunnen de boeren niet betalen, omdat de export is verslapt. Deze boeren ontberen financiële middelen om weer te investeren. De boeren zijn seizoenleningen aangegaan, maar kunnen hierdoor hun leningen niet betalen. De rente loopt op en straks zitten zij weer opgescheept met een renteboete. Een andere factor is dat de padieboeren bijna alle input importeren. Er is een schaarste aan US dollars, waardoor de padieboeren genoodzaakt zijn om de dollars tegen een koers van 3.80 in te kopen. Oemraw geeft aan dat de kosten tijdens dit seizoen groter zijn.
Een ander probleem waarmee de padieboeren kampen, is de verwerking. Oemraw zegt dat drie grote pelmolens zijn uitgevallen. Tijdens de afgelopen periode was de verwerking ook heel moeizaam geweest. De boeren vrezen dat dit kan leiden tot een slechte opkoopprijs. Het is nog niet bekend wat de padieprijs dit seizoen zal zijn. De prijs van een baal natte padie fluctueerde tijdens het vorige seizoen. De prijs lag tussen de SRD 58 en SRD 78.

error: Kopiëren mag niet!