Aanbieding “Declaratie Jeugdcongres” Jeugdparlement

DSCF1267Op woensdag 22 mei jl. vond de officiële aanbieding van de “ Declaratie Jeugd Congres” aan de Minister van Sport en Jeugdzaken, Drs. Ismanto Adna MBA. De overhandiging werd gedaan door de voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, Darryl Boetoe, ondervoorzitter Praathna Sital en eerste plaatsvervanger Miguella Huur, namens het Nationaal Jeugd Parlement en de jongeren van Suriname. Het in april 2013 gehouden tweedaagse Nationaal Jeugd Congres van het Jeugd Parlement werd afgesloten met de aanname van een Declaratie door de jongeren. Door alle participanten is een slotdocument aangenomen waarin de meest dringende zaken zijn opgenomen, met de nodige informatie en oplossingsmogelijkheden.
Jongeren uit alle 10 districten waren twee dagen in de gelegenheid gesteld om nationale vraagstukken de jeugd rakende te bespreken en samen te zoeken naar pasklare oplossingsmodellen voor hun problemen. Ook konden zij voorstellen aandragen om het jeugdbeleid van de regering verder aan te sterken.
De voorzitter van het Nationaal Jeugd Parlement, Darryl Boetoe sprak de hoop uit dat het document een bijdrage mag leveren bij de implementatie van het beleid van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken in de komende periode.
Minister Adna gaf aan dat de rode draad van het jeugdcongres is de verbetering van de leefomstandigheden van de gemeenschap, in het bijzonder die van de jeugd, zodat deze jongeren kunnen opgroeien tot waardige burgers van Suriname en van de wereld. “Wij van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken zullen die mogelijkheden hiertoe bewerkstelligen” zei de bewindsman. Hij sprak verder de hoop uit dat een goede samenwerking en verstandhouding met het Nationaal Jeugd Parlement voortgezet wordt.

error: Kopiëren mag niet!