Buma/Stemra en overige organisaties moeten hun repertoire intrekken bij Sasur

Olga Heijns, directeur-eigenaar van Next Era, volgt de kwestie Sasur op de voet. Next Era behartigt de belangen van schrijvers en componisten. Ofschoon Next Era in Nederland gevestigd is, vertegenwoordigen zij die rechten wereldwijd. Volgens Heijns hebben zij ook enkele componisten van Surinaamse afkomst. Heijns wil beginnen met een uitgeverij in Suriname. Heijns zegt dat voor wat de werkzaamheden van Sasur betreft, er duidelijk een aantal zaken niet goed worden uitgevoerd. De Next Era directeur-eigenaar is daarom blij met de aandacht vanuit de samenleving en de politiek. ‘Er wordt niet uitgekeerd, er is onduidelijkheid over de wijze van inning, er wordt geen transparantie gegeven, zaken hoe het Sasur-bestuur wordt gekozen is ook onduidelijk. Kortom zaken gaan niet goed’, aldus Heijns.
Volgens Heijns kan Sasur niet op een dergelijke wijze blijven opereren. Er ligt daar een duidelijke taak voor de overheid die het mandaat aan Sasur heeft gegeven om een halt toe te roepen. Die taak ligt uitsluitend bij de overheid. Wat volgens Heijns wel duidelijk is, is dat het allemaal te lang duurt. Ze hoopt dat de overheid nu daadwerkelijk optreedt tegen Sasur. Volgens Heijns merkt zij wel duidelijk gebrek aan kennis en/of inzicht zijdens de overheid. ‘Wij zouden het zeer op prijs stellen als de overheid met ons of alle andere partijen een gesprek aangaat. Wij weten wat er speelt.’ Next Era zal de slepende kwestie Sasur doorspelen aan Buma/Stemra. Next Era is aangesloten bij Buma/Stemra. Een belangrijk onderdeel van de rechten waarop Sasur zich hier beroept, is de wederkerigheidovereenkomst met Buma/Stemra en andere organisaties. Heijns zal bij Buma/Stemra erop aandringen dat zij met partijen samenwerken die onder een behoorlijk bestuur functioneren en die gelden op een nette manier afdragen. Al deze zaken zijn zoek bij Sasur meent Heijns. Als Buma/Stemra en de overige organisaties hun repertoire intrekken bij Sasur, heeft deze geen poot meer om op te staan.
Next Era heeft volgens Heijns nog geen cent gehad van Sasur. ‘Wij weten dat er bij verschillende partijen geïnd is en wij willen van Sasur weten wat er met het geld gebeurd is.’ Zij zegt inzage te hebben gehad in de jaarrekening van Sasur over 2011 en heeft haar wenkbrauwen moeten fronzen. Er is een bedrag van SRD 200.000 geïnd. De Sasur-voorzitter heeft zich ook op de loonlijst gezet voor een bedrag van SRD 3.2 miljoen. ‘Dit is echt absurd.’ Volgens Heijns had de voorzitter het steeds te druk om haar te ontvangen om een uiteenzetting te geven van zaken.
Heijns zegt tevreden te zijn met de manier hoe er door de verschillende organisaties tegenstand wordt geboden aan Sasur. Wat zij wel aanraadt is dat organisaties en artiesten zich meer bundelen om een vuist te vormen. ‘Sasur pretendeert namens tekstschrijvers en componisten op te treden, maar het is op dit moment geheel onduidelijk welke Surinaamse tekstschrijvers en componisten dat zouden zijn. Het zou belangrijk zijn voor hen om hun eigen stem te laten horen waarin zij duidelijk laten blijken dat zij namens de meerderheid spreken.’
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!