Priesterraad SanatanDharmMahaSabha roept op tot waakzaamheid

Onlangs is in de media verschenen dat een geestelijke (hindoepriester-pandit) zich heeft vergrepen aan een tienjarig meisje met medewerking van de moeder. Deze zaak is momenteel in behandeling bij de kantonrechter. In de gemeenschap is er ernstige beroering ontstaan met betrekking tot het feit dat een geestelijke zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Bij velen is de indruk gewekt dat het hier betreft een pandit van de Vereniging SanatanDharmMahaSabha Suriname.Door de benaming geestelijke en hindoepriester is kennelijk deze indruk ontstaan. De Priesterraad van de Vereniging SanatanDharmMahaSabha Suriname wenst middels dit persbericht alle belanghebbenden met klem erop te attenderen dat het in deze niet betreft een geestelijke verbonden aan deze organisatie.
Wij willen de samenleving erop attenderen om bij constatering van enige vorm van onjuiste bejegening door een geestelijke verbonden aan de Vereniging SanatanDharmMahaSabha Suriname onverwijld hiervan mededeling te doen aan het bestuur van de Priesterraad van deze organisatie aan de Koningstraat 31-33 op de telefoonnummers 404190/403083. Hierdoor zullen tijdig gepaste maatregelen worden getroffen. De voorzitter van de Priesterraad, Pt. S. Patandin, rekent met zijn volledig team op de volle ondersteuning van de gehele Surinaamse samenleving ter bestrijding van ongewenste bejegeningen van geestelijken verbonden aan deze instelling.

error: Kopiëren mag niet!