ATM-arbeidscontractanten: zonder status, zonder salaris

Het is nog steeds gelukt om de 7 arbeidscontractanten die werkzaam waren op het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) in aanmerking te doen komen voor een vaste aanstelling. Vicepresident Robert Ameerali had in augustus 2012 de landsdienaren beloofd dat hun aanstelling rond zou komen. Intussen heeft minister Adelien Wijnerman van Financiën besloten werkenden met een onduidelijke status op de verschillende ministeries af te voeren van de betaalrol. Dit besluit werd op 31 december 2012 bekrachtigd. De 7 arbeidscontractanten zitten al 7 maanden zonder salaris en verrichten ondertussen geen dienst meer bij ATM. CLO-voorzitter Ronald Hooghart had zich persoonlijk voor deze zaak ingezet. Het lag uiteindelijk aan de vicepresident de knoop door te hakken door de juiste procedure voor de vaste aanstelling in gang te zetten.
ATM-minister Michael Miskin heeft in de raad van ministers (rvm) nog ervoor gepleit om de door de vorige regering verkeerd gepleegde handeling te corrigeren. De regering Venetiaan had de contractanten in dienst genomen op basis van een arbeidsovereenkomst, zonder de juiste procedures te volgen. Zo blijkt er geen missive te bestaan die de contracten bekrachtigt, noch beschikte de vorige ATM-minister over een machtiging naar de directeur toe voor een juiste afhandeling van zaken aangaande deze contractanten.
De vp heeft eerder aangegeven dat de contractanten op een incorrecte manier in dienst zijn genomen door de vorige regering, met alle gevolgen van dien.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: