Tijgerkreek wil betere watervoorziening

100_3781De bewoners van Tijgerkreek in het district Saramacca willen graag dat de drinkwatervoorziening wordt aangepakt. Ondanks het feit dat het ressort is aangesloten op het waterleidingsnet van afdeling watervoorziening Von Freyburg, valt er geen water uit de kraan. Een bewoner van de Borneoweg zegt dat bij hem al bijkans 21 jaren geen water valt. Bepaalde gebieden zijn nog niet aangesloten op het waterleidingnet, terwijl er door beleidsmakers vaker worden aangehaald dat elke huishouden moet beschikkenover gezond drinkwater. Dit kwam afgelopen vrijdag naar voren tijdens de hoorzitting in het ressort Tijgerkreek waarbij ook het concept ressortplan is gepresenteerd.
Door de bewoners is ook meerdere malen onder de aandacht gebracht dat er een afdeling van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer in het district aanwezig is, waardoor bewoners van het district makkelijker hun zaken kunnen afhandelen, daar deze kosten en tijd besparend is. Opmerkelijk is dat door de toenmalige RGB-minister Martosatiman reeds een departement geopend was in 2012. Maar deze is niet meer operationeel.
Verder wordt door de bewoners vraagtekens geplaatst waarom er alleen bij overheidskantoren vuil worden opgehaald. Zo werd aan de orde gesteld dat het vuil over het geheel ressort wordt opgehaald. Vooral gelet het feit dat de personen overgaan tot het onverantwoord verbranden van vuil. Ook is onder de aandacht gebracht, het milieuvriendelijk maken van scholen en het opzetten van een openbare toilet in de nabije omgeving van de speeltuin.
De districtscommissaris van Saramacca Arunkumar Ramdhani die ook aanwezig was op deze hoorzitting gaf aan de problemen van de burgers te hebben aangehoord en beloofde zijn volle medewerking te verlenen. Verder zegt de dc dat voorwat watervoorziening Saramacca betreft, en zeker die ook van Tijgerkreek zijn aandacht geniet . Hij vraagt de bevolking even geduld te betrachten , aangezien op zeer korte termijn de resultaten te merken zal zijn. Er worden namelijk al voorbereidingen gertroffen om de waterproblematiek op te lossen.
Overige zaken die staan opgenomen in het concept ressortplan zijn: het verharden van alle zandwegen in het ressort, goede ontwatering, drinkwatervoorziening, bouw van een kantoren complex, omrasteren van de verschillende school locaties en eventuele uitbreiding, volkswoningbouw project, een permanente afdeling van B.O.G., renovatie gezondheidscentrum Tijgerkreek en versterken van elektriciteit, opzetten van een creche en bejaarden tehuis.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: