Specialisten Diakonessenhuis kunnen kwaliteitszorg niet garanderen

BriefMSDH2_0002mailDe Medische Staf van het Diakonessenhuis heeft middels een brief aan het stichtingsbestuur van dit ziekenhuis te kennen gegeven de kwaliteit van de medische zorg de komende dagen niet te kunnen garanderen. ‘Zoals u weet zijn de problemen tussen de Algemeen Directeur en het Stichtingsbestuur enerzijds en de Medische Staf anderzijds een chronisch kwestie geworden die de laatste jaren steeds meer in een vicieuze cirkel is geraakt’, schrijft de staf in de brief ondertekend door 18 specialisten. Het probleem van de medische staf is dat ze eind november 2012 ernstig beledigd zijn door het stichtingsbestuur in een gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het ziekenhuis. ‘Ze kon het niet na laten de Medische Staf ernstig te beledigen en dus openbaar voor schut te zetten’, staat in de brief.
‘Zoals nu blijkt, zijn de verhoudingen binnen ons ziekenhuis danig verstoord geraakt. Voortgang van de zorg in het Diakonessenhuis, onder de huidige omstandigheden, zie wij als potentieel schadelijk voor de patiëntenzorg. In deze periode adviseren wij u de patiënten, waarvan u denkt dat opname noodzakelijk is, naar elders te verwijzen. Wij spreken de hoop uit dat dit probleem snel tot het verleden zal behoren en wij spoedig weer normaal ons werk kunnen hervatten zodat u weer voor 100% op ons kan rekenen’, schrijven de specialisten. Intussen is een patient die dringende zorg nodig had, verwezen naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).
Manodj Hindori, directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis tevens voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), zegt dat de situatie alarmerend is. ‘Er kunnen geen patiënten opgenomen worden in het Diakonessenhuis. Hierdoor komt het patiëntenbelang in het geding. Als directeur van een ziekenhuis en van de raad moet je alert zijn’, zegt Hindori. Hoewel de andere ziekenhuizen met het intern probleem van het bestuur en de specialisten niet veel kunnen doen, zijn ze wel alert om eventuele patiënten op te vangen. ‘Als eerste denk ik dat het AZP zal opvangen, maar als ze ook vol zijn, zijn wij van het St. Vincentius Ziekenhuis standby om de patiënt op te vangen’, zegt Hindori. De andere ziekenhuizen volgen de situatie binnen het Diakonessenhuis nauw om waar nodig in te springen.
Jaswant Gajadien

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: