Ministerie van Volksgezondheid start informatiecampagne over Tabakswet

Al  voordat  de  Tabakswet  in  werking  treedt,  zal  het  ministerie  van  Volksgezondheid  de  bevolking  grondig informeren over de wet en de gevolgen. De nieuwe wet is op donderdag 7 februari 2013 met 39 algemene stemmen aangenomen door De Nationale Assemblee. Nu zal de president de wet
afkondigen in het Staatsblad. Drie maanden daarna treedt de Tabakswet in werking.  Het ministerie meldt in een persbericht, dat iedereen met vragen zich tot het ministerie kan wenden. Op de website www.health.gov.sr is er een contactformulier waarop burgers hun vragen kunnen stellen. Het ministerie is ook bereikbaar via Facebook: ‘Volksgezondheid Min VG’. Daar kan het  publiek  niet  alleen  vragen  stellen,  maar  ook  een  mening  geven  over  de  Tabakswet.  Meer
informatie wordt ook gegeven in krantenberichten en radio- en televisieprogramma’s. De Tabakswet moet de bevolking, en met name de niet-rokers, beschermen tegen de schadelijke effecten van tabaksrook. Volgens  de  Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)  sterven  er wereldwijd elk jaar 4,9 miljoen mensen aan de directe gevolgen van tabaksconsumptie. Dat aantal dreigt op te
lopen tot 10 miljoen in 2030 wanneer actie uitblijft.
Zodra de Tabakswet in werking treedt, mag niet meer gerookt worden in openbare en werkruimten. In  de  Tabakswet  staat  dat  er  geen  reclame  meer  gemaakt  mag  worden  voor  tabaks-  en tabaksproducten  en  dat  op  de  verpakking  van  sigaretten  gezondheidswaarschuwingen  moeten worden afgedrukt.  Drie maanden na de afkondiging van de Tabakswet mogen geen sigaretten meer worden verkocht
aan mensen die jonger zijn dan 18 jaar. Op dat moment geldt er ook een verbod op de verkoop van losse sigaretten van kracht. Wie de regels overtreedt, riskeert een geldboete en gevangenisstraf.  Een  jaar  na  afkondiging  van  de  wet  moeten  producenten  en  distributeurs  van  tabak  en tabaksproducten duidelijk zichtbaar en leesbaar aangeven op de verpakking, dat roken schadelijk is voor de gezondheid van de mens.
 
Het  Ministerie  van  Volksgezondheid  zal  de  hulpverlening  uitbreiden  aan  rokers  die  van  hun verslaving willen afkomen. Het doel is om het percentage rokers onder onze volwassen bevolking dat nu rond de 30% is, met de helft te verminderen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven steeds meer mensen aan de gevolgen van hart-  en  vaatziekten  en  kanker.  Ook  in  Suriname  zijn  de  voornaamste  doodsoorzaken  hart-  en vaatziekten,  gevolgd door kanker. Roken vormt een groot risico voor het ontstaan van deze ziekten,
niet alleen voor de actieve rokers, maar ook voor degenen die de tabaksrook inademen of in contact komen  met  de  as  van  de tabaksrook.    Tabaksrook  en  de  as  daarvan  bevatten  talrijke  schadelijke stoffen waaronder ook kankerverwekkende stoffen. Het  is  de  verantwoordelijkheid  van  de  overheid  c.q.  het  ministerie  van  Volksgezondheid  om  de gezondheid  van  de  bevolking  te  waarborgen.  In  het  Ontwikkelingsplan  2012-2016  staat  dat  een gezonde bevolking de ontwikkeling duurzaam kan dragen. De Tabakswet is primair bestemd om de gezondheid van de bevolking te beschermen.
Mag er helemaal niet meer gerookt worden in Suriname?? Het  antwoord  hierop  is:  “Natuurlijk  wel”.  Maar  het  aantal  plaatsen  waar gerookt  mag  worden,  wordt ingedamd. Rokers kunnen na de inwerkingtreding van de wet niet overal waar ze maar willen, gaan roken en de gezondheid van anderen in gevaar brengen.
Rokers  mogen  in  de  privésfeer  (eigen  voertuig  of  woonhuis)  gewoon  roken.  In  openbare aangelegenheden in de open lucht, zoals shows en beachparty’s, mag ook gerookt worden. Dat geldt dus ook voor de beleving van culturele aangelegenheden in de open lucht. Zolang het in de open lucht is, behalve op schoolterreinen en terreinen van gezondheidsinstellingen, mag er gerookt worden. Met open lucht wordt bedoeld dat de ruimte niet overdekt mag zijn door
een dak of een tent.
 
Openbare en werkruimten worden rookvrij. Er geldt een rookverbod in alle overdekte ruimten waar publiek komt  of waar mensen werken, zoals kantoren, scholen, poliklinieken, ziekenhuizen, fabrieken,  overdekte  markten,  wachtruimten,  cafés,  restaurants,  casino’s,  bioscopen  en  winkels. Ook in vliegtuigen, taxi’s en bussen mag niet gerookt worden. Minister Michel Blokland van Volksgezondheid geeft aan dat er een heel grote ruimte bestaat waar
iedereen  mag  roken:  de  open  lucht! ‘Uiteraard  mag  niet  worden  gerookt  op  schoolpleinen  en  terreinen van gezondheidsinstellingen. In privéwoningen (dus thuis) mag men roken. Voor werk in de open lucht (landbouw, wegenaanleg
etc.) geldt evenmin een rookverbod.  Het  wordt  verboden  om  tabak  en  tabaksproducten  te  verkopen  aan  minderjarigen  (mensen jonger dan 18 jaar). Er mogen geen losse sigaretten meer worden verkocht. Voor tabak- en tabaksproducten mag geen reclame meer worden gemaakt in welke vorm dan
ook (ook niet via internet, sms, ping etc).  Sigaretten  mogen  alleen  nog  worden  verkocht  in  een  standaardverpakking  van  minimaal  20 sigaretten met daarop voorgeschreven gezondheidswaarschuwingen. Deze maatregel is 1 jaar na
de afkondiging van de wet van kracht.
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: