Jarige Swarnapath komt met eigen website

Foto: Volksgezondheid – directeur Marthelisse Eersel die de lancering mocht verrichten (DBSfoto: Anil Ramkumar)
Foto: Volksgezondheid – directeur Marthelisse Eersel die de lancering mocht verrichten (DBSfoto: Anil Ramkumar)
Mind Console Centre (MCC) van de Stichting Swarnapath bestond gisteren drie jaar. In dat kader heeft de stichting gisteren een eigen website, www.stgswarnapath.com, gelanceerd. In de MCC worden personen begeleid met ernstige problemen dit tot suïcidaal gedrag zouden kunnen leiden. De dienstverlening is confidentieel en kosteloos. Sinds de oprichting zijn er volgens W.Punwasi, de voorzitter, 159 personen begeleid.
De MCC voert ook andere ondersteunende activiteiten uit gericht op de aanpak van de suïcideproblematiek in Suriname. In de afgelopen drie jaren zijn in dit kader aan schooldecanen van vwo-scholen in Paramaribo en andere vrijwilligers, communicatievaardigheidstrainingen gegeven en trainingen in het identificeren van suïcidale studenten. Deze studenten konden ook verwezen worden naar MCC. Volgens Punwasi zijn er in Saramacca, Commewijne en op Livorno, mede op verzoek van lokale organisaties, voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor de lokale bevolking. In september 2012 is in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de Paho een workshop gehouden voor de media waarbij de WHO-richtlijnen met betrekking tot berichtgeving over suïcide zijn besproken. De Paho-vertegenwoordiger deed tijdens de workshop ook de toezegging om de journalist met de beste berichtgeving betreffende suïcide in de gelegenheid te stellen, te participeren in de regionale conferentie.
De voorzitter gaf gisteren verder te kennen dat Swarnapath vanaf dit jaar haar diensten verder wil uitbreiden met nazorg voor nabestaanden van zelfmoord. Studies hebben namelijk aangetoond dat er een groter risico bestaat voor suïcide onder deze groep van mensen. Onderzoek van studenten van de Medische Faculteit, uitgevoerd in Paramaribo en Saramacca, heeft aangetoond dat er behoefte is aan nazorg. In de laatste week van maart 2013 zal een deskundige uit Nederland een training verzorgen in de nazorg, voor het bestuur en de medewerkers van de stichting. Een andere activiteit in het kader van suïcidepreventie zal ook zijn de productie van een serie van vier tv-programma’s met het doel meer bekendheid te geven aan de bestaande dienstverlening in Suriname en om het ‘hulpzoekgedrag’ bij mensen met mentale problemen te stimuleren.
Volksgezondheid – directeur Marthelisse Eersel die de lancering mocht verrichten, riep het stichtingsbestuur op om de vleugels uit te slaan buiten Paramaribo.
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: