DOE vraagt aandacht Onderwijsminister in kwestie Adek

DOEMet verbazing heeft de DOE partij kennis genomen van de recente ontwikkelingen in de leiding van de Faculteit van de Maatschappij Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Uit de berichten vernemen wij dat het dagelijks bestuur van deze faculteit ontheven is door de bestuur van de universiteit. Het wekt bevreemding dat een dagelijks bestuur dat door de ledenvergadering van de faculteit gekozen is op deze wijze een brevet van ongeschiktheid krijgt.
Reeds enkele jaren zijn er klachten over verschillende zaken die terecht ook genoemd worden in de Terms of Reference w.o. massa’s studielimiters, het functioneren van docenten, de kwaliteit van het onderwijs en slechte intermenselijke verhoudingen. Wij vragen ons af of met deze aanpak juist die slechte intermenselijke verhoudingen niet verergerd worden. Zo een abrupte benadering, zoals nu uitgevoerd, schept juist wantrouwen en zal de universiteit als geheel niet ten goede komen. Als verder in het bericht de vereisten genoemd worden voor leden van het interim coordinatieteam, dan staat juist deze aanpak haaks op hetgeen men in het profiel noemt. Met name het derde punt waarin gesteld wordt dat men over goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) moet beschikken en in staat moet zijn een open en eerlijke communicatie te voeren met de verschillende stakeholders. Dat is precies wat nu juist niet gebeurd is. Het ware doel van de universiteit zou moeten zijn de intelligente, unieke vermogens van de mens ten volle tot ontwikkeling te brengen. Op basis van deze gedachte had DOE graag gezien dat in de geest hiervan gehandeld was bij de hervorming van de Faculteit van de Maatschappijwetenschappen. Zoals het op ons overkomt zal deze benadering leiden tot verdeeldheid en het willen domineren van anderen. En die houding past geenszins bij zo een kennisinstituut dat op het hoogste wetenschappelijk niveau moet functioneren.
Minister wij vragen u:
1. Bent u als minister van onderwijs, bij zo een ingrijpende aanpak op de Universiteit hiervan in kennis gesteld? Het gaat hier immers om het hoogste onderwijs instituut van onze natie.
2. Behoort zo een belangrijke hervorming binnen de Anton de Kom Universiteit van Suriname niet vanuit het Ministerie te worden aangestuurd en naar de samenleving toe vooral goed uiteengezet?
3. Is de Faculteit waar vooral wetenschappers een centrale rol vervullen, op deze wijze niet verworden tot een speelveld voor de politiek, terwijl de universiteit voor alles een kennisinstituut dient te zijn waar juist het vrije denken moet worden gestimuleerd?
4. Bestaat er binnen de Faculteit der maatschappij wetenschappen – waarin onder andere vakken als management worden gedoceerd – zo weinig expertise dat vanuit het bestuur op deze rigoureuze wijze orde op zaken moet worden gesteld?
In ODE magazine schrijft Ben Okri, een Nigeriaans dichter en schrijver: “Het leerproces staat nog maar in de kinderschoenen, maar de ware kunst en wetenschap van het leerproces ligt binnen ons bereik, op dezelfde plaats waar ook onze mislukkingen hun oorsprong vinden. Als we die plaats kunnen ontdekken, kunnen we het kwaad dat wijzelf veroorzaken leren beheersen en – in nederigheid en met de hoop op een nieuwe toekomst – de mensheid op een hoger plan brengen.” (editie nr.58 juli/augustus 2003)
Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE)

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: