Krachtig protest vakbeweging tegen optreden minister Belfort

“De gezamenlijke vakbeweging moet krachtig protest aantekenen tegen het verfoeilijke optreden van minister Edward Belfort van Justitie en Politie in de kwestie Gallant”, zegt vakbondstopper Dayanand Dwarka van de vakcentrale C-47.  Dwarka vraagt zich af waarom de vakbeweging zich niet verzet tegen dit vergrijp aan één van de ILO-principes. Hij kan zich niet verenigen met de opmerking als zou het conflict tussen vakbondsleider Gustaaf Gallant en de Juspol-minister bij het Ambtenarengerecht beslecht moeten worden. Het is voor Dwarka duidelijk dat Gallant uitspraken heeft gedaan in zijn hoedanigheid als vakbondsleider en niet als ambtenaar.
Als Juspol zich erop beroept dat Gallant 1 x 24 uur in dienst is, kan elke werkgever dus ook in de private sector zich erop beroepen dat ondergeschikten ook 1x 24 uur in dienst zijn. Het optreden van de minister is volgens Dwarka een vrijbrief voor alle werkgevers om ook zo te handelen naar hun medewerkers die vakbondsactiviteiten ontplooien. ‘De gevaarlijke tendens in deze is dat het voor werkgevers gemakkelijk gemaakt wordt om medewerkers, die ook vakbondskader zijn, de mond te snoeren. Vakbondsleiders zijn dan in deze als het ware vogelvrij verklaard.’ Volgens Dwarka  is onomstotelijk het bewijs geleverd dat er in deze case sprake is geweest van verregaande bemoeienis van de werkgever, in deze  minister Belfort, in de vakbondsactiviteiten op zijn ministerie. Dwarka: “Het is duidelijk dat de bewindsman leden heeft geaccommodeerd om het bestuur Gallant af te zetten. Er wordt gezegd dat er tijdens werktijd niet vergaderd mag worden, maar de bewindsman heeft de leden gefaciliteerd om naar de vergadering te gaan.” Dwarka hoopt dat de gezamenlijke vakbeweging haar onderlinge meningsverschillen aan een kant zet en een sterk signaal uitstuurt richting de gemeenschap dat dit gedrag van de minister totaal onacceptabel is.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: