Asiskumar Gajadien: ‘Jaren ’80-trekken bij universiteit’

De parlementariër Asiskumar Gajadien merkt op dat de trekken van de jaren ‘80 op de Anton de Kom Universiteit van Suriname steeds duidelijker waarneembaar zijn. “Terwijl er bestaande structuren zijn en ook regels ter zake aanwezig zijn, wordt het bestuur van de Faculteit der  Maatschappijwetenschappen buiten spel gezet en een Interim Coördinatieteam ingesteld onder leiding van ir. K. Vaseur, per schrijven van 28 januari 2013.”
Gajadien is geen tegenstander van reorganisatie van het faculteitsgebeuren, ‘maar er zijn methodes genoeg met goede betrokkenheid van de bestaande structuren om deze veranderingen tot stand te brengen’. “Wat wij merken is dat deze reorganisaties rieken naar ideologische veranderingen of corruptie.”
De VHP’er stelt dat sinds het aantreden van een nieuw bestuur, het fonds “Research Management and Development Fund” direct stop is gezet, terwijl de universiteit bij voorbaat een onderzoekscentrum dient te zijn. ‘Verder is Vaseur nu nog directeur van EBS. De vraag kan gesteld worden of hij nog als voltijds docent verbonden is aan de universiteit en/of hij dit soort veranderingsprocessen goed kan begeleiden.’ Volgens de ‘terms of reference’ (taakstelling) ‘moet voor hem nog een honorarium in overleg met het bestuur van de universiteit worden vastgesteld, waarvan hij nota bene zelf deel uitmaakt’.
Gajadien vindt dat de regering zal moeten ingrijpen of verantwoording moeten afleggen waarom in 2013 ‘dergelijke autoritaire werkmethodes’ nog toegepast worden en de totale rechtszekerheid binnen het universiteitsgebeuren wordt aangetast.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: