Nationale Commissie moet Internationale KetiKoti Conferentie 2013 organiseren

Nationale Commissie moet  Internationale KetiKoti Conferentie 2013 organiseren De minister van Binnenlandse Zaken heeft onlangs de Nationale Commissie voor de organisatie van de Internationale KetiKoti Conferentie 2013 ingesteld. De commissie heeft de duur van 9 maanden. Tot dan is de commissie in de gelegenheid haar activiteiten te organiseren. Naast dit hoofddoel is in de beschikking ook expliciet gesteld dat de Stichting 1 Juli KetiKoti bij de implementatie van dit historisch project in grote solidariteit zal samenwerken met andere Afro-Surinaamse organisaties hier te lande. Deze vermelding wordt door de commissie beschouwd als nadrukkelijke aansturing van de Biza-minister om de gewenste samenwerking tussen Afro-Surinaamse organisaties niet kortstondig te doen zijn, doch duurzaam en effectief ten nutte van onze totale Afro-Surinaamse gemeenschap. In verband hiermee wordt er op vrijdag 8 februari in het CCS een plenaire vergadering gehouden. De besturen van alle Afro-Surinaamse organisaties zijn zoveel als mogelijk uitgenodigd, met het nadrukkelijke verzoek dat er minstens twee gemandateerde bestuursleden deze belangrijke vergadering bijwonen. De organisatie nodigt de Afro-Surinaamse organisaties uit om gezamenlijk uitvoering te geven aan de doelgerichte opdracht van de regering om rond, bij en vanaf de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij in ons land uiteindelijk een continuerende correcte samenwerking onderling te betonen. Het motto daarbij is om te gaan voor rationele solidariteit. In de samenwerkende stichtingen van het Collectief Broki zijn verenigd Stichting 1 Juli KetiKoti, Stichting Afro Sranan en Stichting Wrokomira.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: