Kwestie Gallant mogelijk voor ambtenarengerecht

Voorzitter Gustaaf Gallant van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren Suriname (BPAS) kan altijd nog naar het Ambtenarengerecht als hij de mening is toegedaan dat hem onrecht is aangedaan met zijn buiten functiestelling. Dit is de mening van voorzitter Andre Koornaar van de Progressieve Werknemersorganisatie (PWO). Minister Edward Belfort van Justitie en Politie haalde Gallant, die penitentiaire ambtenaar is uit zijn functie, nadat de BPAS-topper gezegd zou hebben dat de bewindsman verantwoordelijk was voor de onwettige afzetting van het bondsbestuur. Het is bekend dat Gallant geen blad voor de mond neemt en zich met hand en tand verzet tegen de wijze waarop Juspol al jaren probeert de herstructurering binnen het korps te blokkeren. De BPAS-voorzitter had ook van ex-Juspol-minister Chandrikapersad Santokhi een spreekverbod opgelegd gekregen. Gallant insinueert in een reactie op een mogelijke gang naar het Ambtenarengerecht. De bond zal vanavond in algemene ledenvergadering bijeenkomen om de kwestie van de zogenaamde afzetting en het conflict tussen hem en de bewindsman te bespreken en besluiten te nemen hieromtrent.
Koornaar zegt dat in dit specifieke geval nagegaan moet worden of de Personeelswet (PW) is nageleefd. De PW geeft duidelijk aan wanneer er sprake is van ‘indisciplinair’ gedrag en wat de strafmaten zijn. Het kan variëren van waarschuwing, schorsing tot buiten functiestelling. Koornaar zegt ervan uit te gaan dat de minister waarschijnlijk zijn adviseurs heeft geraadpleegd om een strafmaat te bepalen. Als de gestrafte partij het niet eens is met het besluit, staat de weg naar het Ambtenarengerecht nog altijd open. Of Gallant als ambtenaar gestraft mag worden, terwijl hij als BPAS-voorzitter een uitspraak doet, is nog niet duidelijk. Juspol voert aan dat Gallant 1x 24 uur ambtenaar is en dus wel verantwoordelijk gehouden kan worden voor zijn uitspraken.
Koornaar vergelijkt de situatie met die van assembleeleden die slechts in het parlement onschendbaarheid genieten en in het college uitspraken kunnen doen, waarvoor zij niet vervolgd worden. Voor de PWO-topper is het duidelijk dat deze kwestie een voortslepende zaak is. Er is al jarenlang een vete tussen de bewindsman en de BPAS-voorzitter. Het conflict dateert van de periode toen Belfort nog onderdirecteur Delinquentenzorg was. ‘Het valt dan te begrijpen dat Belfort in zijn huidige functie deze strafmaat zou bepalen.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: