De Oosterse zon breekt aan

Laten we hopen dat anno 2013 en wel in de maand februari/maart de slepende kwestie tussen de strijdende voorzitter van de KTPI en de ondervoorzitter drs. Oesman Wangsabesarie eindelijk zal worden beslecht. IRSD wacht en hoopt spoedig op een rechtvaardige en spoedige oplossing. In elk geval de ene partij heeft de hitte aan z’n nek gevoeld en geeft toe om samen te werken. Een ding staat vast de voorzittersstoel zal niet zomaar worden prijsgegeven door W.Soemita. Het is anders een stille vorm van gezichtsverlies en buitendien ook verlies van macht. Want als je niet erkend en gekend wordt in de politiek, tel je in de samenleving ook niet meer mee. Zo simpel is het. Dat er vaak ook andere factoren in het spel zijn, weten velen vaak niet. Via de persoon Soemita kunnen velen hun positie op de een of andere manier wel bereiken. Dus het bestaan van de factor KTPI is enorm belangrijk. Willy Soemita is blijkbaar ook heel bang dat zijn opvolger de partij in handen van derden zou weggeven om zijn eigen positie en of macht te verbeteringen en zichzelf veilig te stellen. Laten we gewoon het politieke veld op een rijtje plaatsen en nagaan in welke mate bepaalde personen zich hebben kunnen profileren in de laatste periode waar de partij zelf een heel wankelende positie inneemt. Het is duidelijk gebleken dat in de politiek niet alleen politieke benoemingen belangrijk zijn doch dat ook politieke beïnvloeding en ervaring dringend nodig zijn.
De kracht van de nazaten van de contractanten mag niet onderschat worden. Zij zijn inderdaad nog steeds stille en rustige mensen, maar in het politieke veld moet hun macht nog steeds niet onderschat worden. Dit weten de grote politieke bonzen en de partijleiders ook wel. Het spel ligt in feite bij die grote bonzen. Zij moeten met elkaar praten en een politieke overeenkomst sluiten wie de leider moet uithangen. Want als in het buitenland alles, ook op politiek gebied zo vlot besproken kan worden,  waarom dan bij ons niet?  Aan de achterban van de  KTPI en Pertjaja Luhur,  vooral de heren Willy Soemita en Salam Somohardjo, doen wij het verzoek om de uiteindelijke samenwerking publiekelijk bekend te maken en niet geheim te houden.
Politiek moet niet achter donkere glazen bedreven worden. Wie de tweedeling graag wil, doet dat uit persoonlijk gewin en privébelangen. Als na ruim 2 jaren nog steeds geen toenadering te merken valt dan hebben de nakomelingen van de contractanten geen guts om op te staan om tegen de leiders te protesteren. Laat de stempel van en over de Javanen dat zij zich steeds blijven vastklampen en afhankelijk blijven en ‘ja en amen’ zeggen blijven voortsudderen. Het is wel erg om dit aan te horen maar de feiten liggen daar, terwijl er nu potentiële representanten zijn.
In de politiek is de plaats om de riante stoel op te geven en plaats te maken in deze periode een grote opgave. Wie is bereid om die stoel af te staan en of plaats te maken voor derden in 2015? In politiek Suriname is men zelf al bezig zijn/haar plaats in 2015 veilig te stellen. We leven niet in China of Japan waar alles zo geruisloos plaatsvindt.
Kadi Kartokrom

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: