Commissie Waterweek NH lanceert opstel –en tekenwedstrijd

Commissie Waterweek NH lanceert opstel –en tekenwedstrijd“Laten we met elkaar ook zorgen voor het water van morgen”. Zo luidt het thema van de Nationale Steering Commissie Waterweek Suriname 2013, belast met de organisatie van de “Waterweek Suriname 2013”. Deze commissie is geinstalleerd door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen Ir. Jim Hok op 9 november 2012. Op vrijdag 8 februari is een begin gemaakt met de distributie van de materialen, die bestemd zijn voor scholen in stad en districten die aan een teken -en opstelwedstijd zullen meedoen. Dit gebeurde op het ministerie van regionale ontwikkeling door de voorzitter van de commissie, Moedio Tirtotaroeno. Het jaar 2013 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot “The International Year of Water Cooperation. Jaarlijks worden er op Wereldwaterdag, 22 maart, activiteiten ontplooid. In dit kader worden in Suriname van 18 maart tot en met 23 maart 2013 verschillende activiteiten ontplooid om het nationaal bewustzijn en de internationale oriëntatie van (vooral) de “Next Generation” meer dimensie te helpen geven. Deze activiteiten staan in het licht van de opdracht aan ons allemaal, die luidt “Laten we met elkaar ook zorgen voor het water van morgen”. Er zijn een aantal activiteiten gepland waaronder een opstelwedstrijd, waaraan de 1e klassen van de MULO scholen meedoen en een tekenwedstrijd voor de 5e klassen van de GLO scholen. Elke school krijgt een pakket waarin er een lesbrief, schrijf en of tekenpapier en de spelregels zijn opgenomen. Het ligt in de bedoeling om een opstel en tekening te maken in het kader van voornoemd thema. De scholen zullen de beste 3 opstellen en tekeningen uitkiezen en deze uiterlijk 1 maart om 14.00 uur inleveren bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Daarna zal een jury van alle inzendingen 3 winnende scholen uitkiezen. De prijsuitreiking zal tijdens een Gala-avond op 22 maart a.s. plaatsvinden.
Tirtotaroeno, voorzitter van de commissie heeft symbolisch het eerste pakket overhandigd aan de directeur van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling mevrouw G. Corinde, die ervoor zal zorgen dat de pakketten gedistribueert worden. De direkteur was erg tevereden met het initiatief van het Ministerie Natuurlijke Hulpbronnen om hun bij een project van deze waarde te betrekken. Aangezien het probleem een ieder betreft is de samenwerking om het doel te bereiken van groot belang. De deken van de Districts Commissarisen mevrouw Roline Samsoedin, die ook aanwezig was tijdens deze overhandiging zei dat ze het initiatief enorm toejuicht en de volle ondersteuning aan het project zal geven. Zij gaf ook aan dat het van belang is om de scholen in het binnenland erbij te betrekken. Aan deze activiteit doen in totaal 106 MULO scholen en 324 GLO scholen mee. Het wordt in samenwerking gedaan met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en het Ministerie van Regionale Ontwikkeling.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: