Tussenhandelaren protesteren tegen inkorting verkooptijd markt

Tussenhandelaren in de landbouw mogen hun landbouwproducten niet meer tot acht uur in de ochtend verkopen op de Centrale Markt, maar tot zeven uur. Dat heeft de nieuwe marktmeester Stevanus Korendam besloten. Uit informatie blijkt dat Korendam deze maatregel heeft ingevoerd om de marktstandhouders in bescherming te nemen. De pas ingevoerde maatregel van de marktmeester is niet in goede aarde gevallen bij de tussenhandelaren en zij willen dat deze wordt teruggedraaid of dat de landbouwers op een andere manier tegemoet worden gekomen. Dit meldt parlementariër Mahinder Jogi. In een gesprek met de krant zegt hij dat de nieuwe regeling onredelijk is voor de landbouwers, ‘die vanuit verre districten reizen na hard gewerkt te hebben op het veld om hun producten aan de man te brengen’. ‘Ik heb gelijk een gesprek gehad met de RO-minister en vroeg hem om ruimte te maken voor deze mensen, omdat ze hun producten wel kwijt moeten. Er is een ruimte naast de Centrale Markt waar er een pompgemaal is gebouwd van het ministerie van Openbare Werken. Hier zouden de landbouwers hun producten heel gemakkelijk aan de man kunnen brengen. Daar hebben ze allemaal recht op.’
‘Het kan niet zo zijn dat deze mensen die de moed hebben opgebracht om een bestaan op te bouwen in de agrarische sector, hun producten niet kwijt kunnen en weggejaagd worden van de markt’, vindt Jogi. Volgens hem gaat het hier om  30 tot 40 landbouwers van Saramacca, 20 tot 30 uit Commewijne en nog eens 20 tot 30 uit Wanica. Jogi zegt dat de RO-minister heeft beloofd na te gaan met de Marktcommissie wat gedaan kan worden voor deze groep. ‘Ik vind niet dat de marktmeester eigendunkelijk beslissingen kan nemen voor deze groep. In de landbouwsector zijn verschillende actoren met elkaar verbonden en met deze dien je eerst af te stemmen voordat je beslissingen neemt.’ Volgens Jogi moet de markt onder een andere noemer worden geplaatst en een totale transformatie ondergaan. Bij deze transformatie zouden de ministeries van LVV en HI nauw betrokken moeten worden. Ook zouden landbouwers inspraak moeten hebben in het beleid met betrekking tot het marktwezen. ‘De situatie op de markt is nijpend en er moeten acties worden ondernomen’, aldus Jogi die dit probleem zal aankaarten in DNA.
 
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: