Sozavo overhandigt 70 toewijzingsbeschikkingen

SOZAVO overhandigt zeventig toewijzingsbeschikkingen aan begunstigdenHet ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft gisteren toewijzingsbeschikkingen overhandigd aan begunstigden, die in aanmerking zijn gekomen voor een bouwsubsidie. Deze overhandiging heeft plaatsgevonden in het Lallarookhgebouw. De minister van Sozavo, Alice Amafo, heeft aangegeven dat twee groepen de beschikking in handen hebben gekregen. De eerste groep (34 begunstigden) is  reeds gestart met de bouwwerkzaamheden in 2012, terwijl de tweede groep (36 gezinnen) in deze maand de financiële steun zullen ontvangen.  “Onder bepaalde vooraf vastgestelde voorwaarden, zal financiële steun aan u worden gegeven. De belangrijkste voorwaarde is, dat u de te verstrekken geldmiddelen daadwerkelijk zal gebruiken voor het afbouwen, renoveren of uitbreiden van uw woning”, zei de minister. Het ministerie zal strenge controle uitoefenen. De mensen zullen technische assistentie bij de voorbereiding en uitvoering van de bouwwerkzaamheden krijgen van het ministerie.
De minister en haar staf feliciteerden de gezinnen met hun beschikking. Deze mochten na het formele gedeelte genieten van een hapje en een drankje. De begunstigden zijn heel blij met hun beschikkingen  en Georgine  Proeve bedankte namens de begunstigden de minister en haar staf. De tweede groep moest even nablijven voor individuele gesprekken met personeelsleden van het directoraat Volkshuisvesting.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: