Idos bevestigt toename tabaksmokkel

Marc Telting van Carisma Marketing Services zegt dat  niet alleen de tabaksindustrie een zeer scherpe stijging van het aandeel van illegale of smokkelsigaretten die veelal van een slechte kwaliteit zijn, heeft geconstateerd, maar ook het Idos een scherpe toename in het dagelijks gemiddeld aantal sigaretten dat rokers van deze kwalitatief slechte sigaretten roken, vaststelt. John Krishnadath  van Idos bevestigt de groei van de smokkel en weergeeft de stijging middels een grafiek.
‘We hebben in feite een situatie gekregen waarbij de prijs van de legaal geïmporteerde sigaretten buiten het bereik is geraakt van een groep rokers. Als reactie daarop zien we een toename van de illegale (smokkel) sigaret die vanwege haar lage prijs met zich meebrengt dat personen die dit soort sigaretten roken, meer sigaretten per dag zijn gaan roken dan de rokers van de legaal geïmporteerde sigaretten merken’, zegt Telting verder.
De ondernemer zegt verder dat tijdens de DNA-vergadering afgelopen dinsdag door het DNA-lid Rabin Parmessar terecht is aangehaald dat de regering tot nu weinig aandacht heeft besteed aan de instroom van illegale sigaretten naar ons land. ‘Dit is een probleem dat door de tabaksindustrie ook naar voren is gebracht bij de discussie over de tabakswet. De grootste tabaksimporteur van Suriname, Mitra NV, geeft tegenover ons aan dat de smokkel sterk aan het toenemen is. In 2012 heeft de overheid naar schatting een bedrag groot SRD 30 miljoen aan belastingen hierdoor misgelopen.’
Telting stelt dat door de marketingbeperkingen in de tabakswet de weerbaarheid van de legale bedrijven op de markt tegen smokkelproducten aanzienlijk wordt verzwakt. De vrees is daarom groot dat de smokkel na aanname van de wet sterk zal doorgroeien. Smokkelproducten worden tegen prijzen van SRD 2,50 – SRD 3,50 aan de man gebracht, terwijl de belasting op een pak sigaretten minimaal SRD 5,00 bedraagt. ‘Op grond van artikel 15 van de WHO-FCTC is de regering verplicht om effectieve en doeltreffende beleidsmaatregelen te treffen tegen smokkel. Van deze verantwoordelijkheid zien wij echter vrij weinig terug in de tabakswet.’
‘Parmessar vraagt in zijn betoog aandacht voor de boetes die op het moment worden gehanteerd met betrekking tot het illegaal importeren van sigaretten. De smokkelaars worden bestraft met een boete van maximaal SRD 500.000, terwijl de ontdoken belastingen op een 40 voet container minimaal SRD 2,5 miljoen bedraagt. Daarnaast is de kans dat een smokkelaar wordt gesnapt zeer gering. Parmessar vraagt tijdens de behandeling van de tabakswet aan de regering om de sancties op smokkel zo spoedig mogelijk te verscherpen en om de effectiviteit van het controleapparaat te verhogen.’
Volgens de tabaksindustrie heeft het ministerie van Volksgezondheid de mogelijkheid om in artikel 15 van de conceptwet voorzieningen op te nemen om aan het verzoek van Parmessar te voldoen. Hiertoe is naar de Commissie Volksgezondheid van de DNA een voorstel verstuurd. Voorgesteld wordt een gevangenisstraf in plaats van een boete, waarbij bovendien het smokkelwaar wordt vernietigd. Telting zegt dat door  het ministerie van Volksgezondheid wordt gesteld dat bij een totaal importverbod de smokkel de overhand zal nemen waardoor de integriteit van de producten op de markt niet kan worden gegarandeerd. Interessant hierbij is het besef dat overheidscontrole alleen, niet effectief is tegen de verwachte illegale instroom (smokkel). ‘Kennelijk begrijpt men dat naast controle een zekere marktwerking moet worden behouden ter waarborging van de integriteit van de producten in de handel. Ondanks dit inzicht zijn er geen initiatieven genomen tot behoud van marketing of aanpassing van de sancties’, aldus Telting.
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: