Rooklocaties onduidelijk bij behandeling tabakswet

Verschillende parlementariërs uit zowel de coalitie als de oppositie hebben gisteren tijdens de verdere behandeling van de tabakswet aangegeven dat de rooklocaties niet duidelijk zijn omschreven. Onder andere vroeg het DNA-lid Arthur Tjin-A-Tsoi van de NPS aan de regering waar er wel mag worden gerookt. ‘Er zijn zoveel plaatsen waar je niet mag roken, waar mag je dan wel roken?Als er events zijn op het Onafhankelijkheidsplein of White Beach, mag je daar roken?’, vroeg Tjin-A-Tsoi. Hij vroeg aan de regering of de personen die in Santo Boma zijn opgesloten, steeds op straat moeten gaan om te roken. ‘In de fabriek waar deuren op alarm staan en er gewerkt wordt, waar moet er gerookt worden of moet iemand steeds openmaken en de mensen op straat laten? Als een rokende president in een colonne langsrijdt in een dienstvoertuig, wie gaat hem stoppen?’, aldus de NPS-parlementariër die vindt dat de tabakswet niet uit te voeren is.
BEP-parlementariër Ronny Asabina vroeg ook om meer duidelijkheid over de rooklocaties. ‘We zijn een plurale samenleving met verschillende etnische groepen, religieuze groepen en ga zo maar door. Wij weten dat bij bepaalde culturen bij de culturele belevingen sigaretten en rookwaren worden gebruikt. Het is niet duidelijk of deze handelingen en rituelen ook passen binnen de werkingssfeer van de wet en in hoeverre ze in strijd zijn met de wet. Er staat nergens dat het snuiven van tabak, zoals gebruikelijk in het binnenland, niet mogelijk is. Voordat men de rituelen doet, is men gewoon een sigaar op te roken. In hoeverre is dit verwerkt in de wet’, aldus de opmerking van Asabina. Hij zegt dat deze punten reeds in de eerste ronde onder de aandacht zijn gebracht van de minister van Volksgezondheid, Michael Blokland. ‘Echter heeft de minister deze punten niet meegenomen in de wet.’
NPS-parlementariër Ruth Wijdenbosch zei in haar speech dat de regering geen vijand is van de horeca, noch van de casino’s en personeel van deze sectoren. ‘Het gaat er niet om te pesten, maar om te beschermen. Het is internationaal zo dat er geen mensen ontslagen zijn, omdat deze wet is aangenomen en in werking is getreden. Het ontwerp houdt een versoepeling in. Ik vind het toch erg belangrijk dat de minister uitlegt waar wel gerookt mag worden en waar niet.
Wij gingen eerst ervan uit dat je op straat moet roken en nergens anders, nu mag je wel op het erf roken, ook op de parkeerplaats. Er is veel onduidelijkheid hierover. Mag er gerookt worden bij een streetparty? Er zijn dan heel veel mensen bij elkaar, het is een openbare gelegenheid’, aldus Wijdenbosch.
De vicevoorzitter van DNA zegt dat ze blij is dat de minister het voorstel doet om uit het ontwerp te halen dat bij beschikking ruimten toegevoegd kunnen worden waar niet gerookt mag worden. ‘Dat kan niet, want die bevoegdheid heeft de minister niet. Er worden plaatsen genoemd bij wet en elke verandering moet dan bij wet, zodat het bekend is bij de gemeenschap wat veranderd wordt. Een beschikking ontgaat de mensen en dan worden ze plotseling geconfronteerd met nog een ruimte waar ze niet moeten roken.’
Wijdenbosch merkte ook op dat het Kinderrechtenverdrag aangeeft dat je meerderjarig bent als je de leeftijd van 18 jaar bereikt hebt. ‘Volgens onze wetgeving is het 21 jaar. Nu zegt het ontwerp dat je pas mag kopen als je 18 jaar oud bent, maar je mag niet verkopen anders dan wanneer je 21 jaar oud bent. Dat is heel moeilijk voor jonge mensen die al werken in een zaak waar er tabak verkocht wordt. Verder ben ik van mening dat de jongeren die mogen stemmen en in het leger mogen gaan, genoeg verantwoordelijkheid kennen om hun werk te doen in bijvoorbeeld een winkel’, aldus Wijdenbosch. Ze zegt tenslotte dat onderzoek in New York van de American Cancer Society heeft uitgewezen dat de meest effectieve maatregel die gegarandeerd succes oplevert, de verhoging van belasting is. Bij verhoging van belasting van 1 US dollar per pakje waren al resultaten te zien in USA. De conclusie die Wijdenbosch trekt uit de cijfers is dat er allerlei maatregelen kunnen worden genomen zoals foto’s van verminkte lijken plaatsen op een pakje sigaretten, rookvrije werkplaatsen en antirookadvertenties. Wijdenbosch ziet het inhouden of beperken van uitkeringen of het verhogen van premies niet als een oplossing.
Ook NDP-parlementariër Rabin Parmessar vindt dat de rooklocaties duidelijker moeten worden toegelicht. Chandrikapersad Santokhi van de VHP vindt dat er niet emotioneel gehandeld moet worden, maar dat de maatregelen consistent moeten worden doorgevoerd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: