Roken in kantines verboden

Het roken in of nabij kantines is verboden. Dat vermeldt de nieuwe wet die regels vaststelt voor het beperken van het gebruik van tabak en tabaksproducten. BEP/AC-assembleelid Diana Poki die dit gisteren bij de discussies rond deze wet aansneed, kon zich vooral in dit wetsonderdeel terugvinden. Naar zeggen van de parlementariër hebben schoolleiders en leerkrachten met deze wet nu volledig de bevoegdheid om in te grijpen op school als scholieren een peukje willen roken. Rokende scholieren zijn volgens Poki een verschijnsel dat verband heeft met ‘peer pressure’. ‘Het heeft niets te maken met de behoeften van scholieren. Als je niet rookt, ben je niet in. Gelukkig kan met deze wet gewerkt worden aan gedragsverandering van deze scholieren.’
NF/DNA-lid Ruth Wijdenbosch wil met betrekking tot jongeren de minimumleeftijd van 18 jaar handhaven in de wet voor personen aan wie sigaretten verkocht mag worden. Enkele assembleeleden hadden voorgesteld die leeftijd op te trekken naar 21 jaar. In consensus is uiteindelijk gekozen voor 18 jaar, daar de realiteit volgens Wijdenbosch leert dat er jongeren zijn tot 21 jaar die al werken. De BEP-parlementariër vindt voorlichting over deze materie belangrijk. Zo zal het verwachtbaar zijn dat de naleving van deze wet in Paramaribo zonder al te veel problemen zal geschieden.
Asabina vraagt zich evenwel af in hoeverre de gewijzigde regels met betrekking tot het gebruik van tabak en tabaksproducten ook bekend zijn in het binnenland. Hij    wijst erop dat er veel horeca-activiteiten zijn op met name de goudvelden in het achterland.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: