Tabakindustrie vindt tabakswet onduidelijk

De tabakindustrie vindt de tabakswet die vandaag verder zal worden behandeld in DNA onduidelijk. Dat zegt hoofdvertegenwoordiger van Carisma Marketing Services, Marc Telting, in gesprek met Dagblad Suriname. Hij zegt dat de vertegenwoordigers van de tabakindustrie intussen richtlijnen hebben gestuurd naar het parlement zodat de wet beter en duidelijker word geformuleerd. ‘Wij betreuren het dat de minister in zijn presentatie tijdens de laatste DNA-vergadering terug heeft gegrepen naar marketingmethoden die reeds lang niet meer door de industrie worden gehanteerd. Integendeel hanteert de industrie een strikte marketingcode met zelf opgelegde beperkingen, waarbij het gebruik van medici en minderjarigen ten strengste zijn verboden’, aldus Telting. Hij zegt dat de minister doet voorkomen alsof landen in de regio zoals Trinidad 100% rookvrij zijn, ‘terwijl een ieder die naar Trinidad afreist, weet dat je reeds op de airport al, bij de bar aan de buitenzijde van de aankomsthal, mag roken’.
‘Ook heeft de  horeca  in Trinidad de mogelijkheid om rookruimtes te creëren. Mogelijk kan de minister beter uitleggen wat hij bedoelt met 100% rookvrij, zodat in de gemeenschap hier geen misverstand over ontstaat. Daarentegen  juichen wij het toe dat de minister met  voorstellen is gekomen om de rokers tegemoet te komen door het roken in de openlucht toe te staan. De makers van de wet verzoeken wij extra aandacht te besteden aan de definitie van “publiek toegankelijke ruimten” waarin naast het woordje “ruimte” ook het woordje “plaats” voorkomt waardoor je nergens mag roken. Bovendien rechtvaardigen de argumenten die de minister hebben bewogen om de openluchtruimten aan de rokers toe te wijzen, ook de toepassing van rokersruimten.’
Telting zegt verder dat de distributeurs in de tabakindustrie het toejuichen dat de minister inziet dat deze wet gefaseerd moet worden ingevoerd, door voor te stellen dat de tabakswet 6 maanden na afkondiging in werking treedt. ‘Inkorting van deze periode zal er namelijk toe leiden dat lokale tabaksondernemingen over de kop gaan door zware afschrijvingen op aanwezige en zeilende ladingen.’ Volgens Telting zal het voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van uitstalling en promotie zeker ook tijd vergen. ‘Het is onrealistisch te veronderstellen dat u van de ene op de andere dag alle uitstalkasten en marketingcommunicatie kunt verwijderen. Met de beste wil van de wereld is dat niet mogelijk en is een overgangsperiode vereist. De wet is ingrijpend van aard op de roker. Rokers zullen worden opgevangen en begeleid, maar de instituten met voldoende capaciteit ontbreken. Wat verwacht u van deze groep als de overheid nalaat de voorzieningen simultaan met de inwerkingtreding beschikbaar te hebben? De overheid zal tijd nodigen hebben om voorzieningen voor deze groep beschikbaar te hebben.’
Telting is wel blij dat de minister de gevaren van een totaal importverbod onderkent, bewust is van de beperkingen van de capaciteit van overheidscontrole om de illegale instroom tegen te gaan en kennelijk waarde hecht aan de marktwerking waardoor de integriteit van de producten op de markt wordt bevorderd. ‘Maar hoe weten de controleurs en het publiek dan of een product inferieur of authentiek is als geen enkele vorm van marketing is toegestaan en het product zelfs niet mag worden getoond? Dit betekent dat de overheid verantwoordelijk zal zijn om de integriteit op de markt te handhaven. Hiertoe zullen de bestaande instituten moeten worden versterkt. Dit zal geld en tijd kosten en de geschiedenis heeft reeds uitgewezen dat controle niet effectief is. Om deze redenen lijkt ons een overgangstermijn van twee jaar het meest realistisch, voor zowel het bedrijfsleven als het publiek. Het originele wetsvoorstel bevatte reeds bepalingen van deze strekking.’
De vertegenwoordiger van de tabaksindustrie zegt tenslotte dat de discussie over de tabakswet de goede kant opgaat. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat het ministerie van Volksgezondheid rekening zal houden met de door ons aangehaalde punten. Een middenweg is namelijk heel goed mogelijk en zal leiden tot succes’, zegt Telting namens de vertegenwoordigers binnen de tabakindustrie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: