Wereld Kankerdag 4 februari: DOE benadrukt medeleven met alle patiënten en preventie

Wereld Kankerdag, 4 februari, is door de VN uitgeroepen om samen stil te staan bij onze medemens die onaangenaam geconfronteerd is met de gevolgen van een of andere vorm van kanker. Een aandoening die over het algemeen veel leed te weeg brengt bij degenen die er door getroffen zijn, alsook hun directe omgeving. DOE wenst op deze dag alle getroffenen een extra hart onder de riem te steken: Verlies de moed niet en houd vast aan het geloof op beterschap en verlichting, hoe moeilijk de situatie ook mag worden ervaren. Het aannemen van een positieve en optimistische levenshouding blijkt positieve invloed te hebben op het genezingsproces.
De Tabakswet
In De Nationale Assemblee vindt nu de behandeling van de Tabakswet plaats. Vooral de Horeca sector laat duidelijke protesten horen, daar men inkomens verlies vreest, vanwege het wegblijven van klanten. DOE staat achter goed ondernemerschap, ook in deze sektor. Wat helaas over het hoofd wordt gezien is dat sigaretten giftige stoffen bevatten. Deze substanties tasten het immuun systeem aan. Roken wordt dan ook (mede) als oorzaak gezien van verscheidene ziekten en problemen w.o. hartziekten, kanker, de ziekte van Alzheimer, aids, gehoorstoornissen, mentale stoornissen, (long)emfyseem, diabetes, chronische bronchitis, verslaving, hersenbeschadiging, geboorte defecten, alcoholisme, drugs, brand, en wiegendood.
Kanker
Longkanker, kanker aan de stembanden, kanker in mond- en keelholte, borstkanker, maag- en darmkanker en kanker aan de urineblaas, kunnen mede hun oorzaak hebben in tabaksrook waar men aan is blootgesteld. Verder dient opgemerkt te worden dat jaarlijks, ruw geschat, 12 miljoen nieuwe kankergevallen gediagnosticeerd worden. Een derde daarvan – vier miljoen – worden veroorzaakt door tabaksrook.
Onderzoek
In 2004 werd in 192 landen onderzoek gedaan door de World Health Organization (WHO). Daaruit bleek dat 40% van de kinderen, 33% mannelijke niet-rokers en 35% vrouwelijke niet- rokers blootgesteld werden aan passief roken. Geschat wordt dat deze blootstelling de oorzaak is voor de dood van 21.400 personen door longkanker in genoemde landen. Vooral kinderen moeten soms lijden onder passief roken. Zij zijn niet in staat de oorzaak van deze blootstelling te vermijden dan wel tegen te gaan vanwege het feit dat het familieleden zijn die thuis roken. Ernstiger is dit probleem wanneer geconcludeerd wordt dat kinderen tot de grootste risicogroep behoren die gezondheidsproblemen door passief roken kunnen oplopen. Onderzoek in Suriname in de periode 1980 – 2004 heeft aangetoond dat uit ongeveer 500.000 personen en 4.400 huishoudens 38,8% van de mannen en 9,9% van de vrouwen, tussen 12 – 65 jaar, actieve rokers zijn.
Gezamenlijke aanpak
In het licht van de collectieve verantwoordelijkheid is het daarom de plicht van zowel de overheid als de totale gemeenschap, alles te doen om zieke burgers behulpzaam te zijn in hun strijd voor beterschap en welzijn. In preventieve zin past het ook op deze dag met nadruk te wijzen op maatregelen die wij individueel kunnen of moeten nemen. Kans op het ontwikkelen van kanker in het lichaam kan geminimaliseerd worden door gerichte educatie en voorlichting. Verder benadrukt DOE het op na houden van gezonde eet- en leefgewoontes.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: