Commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling en Gratie geïnstalleerd

Minister Edward Belfort van Justitie en Politie (Juspol) heeft gistermorgen voor de duur van een jaar een nieuwe commissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling en Gratie op zijn kabinet geïnstalleerd. Deze commissie moet de minister uit eigen initiatief of op uitnodiging adviseren omtrent het verlenen van voorwaardelijke invrijheidsstelling van gedetineerden. Ook de president zal door de commissie geadviseerd worden in gevallen van gratie aan deze groep. Verder is het de taak van deze werkarm van Justitie en Politie om richtlijnen in verband met voorwaardelijke invrijheidsstelling en gratie te formuleren en aan te bieden. De voorzitter van de commissie is Procureur Generaal Subhaas Punwasi. Tot de overige leden behoren onder meer top functionarissen binnen het dienstonderdeel Delinquentenzorg van het ministerie van Juspol.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: