USV tegen Tabakswet

Voor de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent is het roken van tabak al zeer lang een onderdeel van de cultuur. Aan het einde van de 15de eeuw kwam Christoffel Columbus als eerste Westerling in contact met de tabaksplant. Één en ander kon niet voorkomen dat de gewoonte zich sindsdien over Europa en verder over de wereld verspreidde. Tot het begin van de 20e eeuw waren vooral de sigaar en pijp in zwang. Later werd vooral de sigaret populair; voor de massaproductie ervan is de sinds de industriële revolutie gegroeide tabaksindustrie verantwoordelijk. Tot ca. 1975 beleefde het roken een opmars in allerlei facetten van het openbare leven. Bioscopen, bussen, trams en treinen waren voorzien van een asbak. Hoogwaardigheidsbekleders lieten zich al rokend interviewen, door shagrokende journalisten. Ook koningin Juliana van Nederland kwam regelmatig rokend in beeld. Een rookvrije werkplek was, op kantoren, een grote uitzondering. Naderhand werd men bewust van de schadelijke effecten van roken. Roken is slecht voor de gezondheid. Rookverslaving is de verslaving aan het roken van tabak en wordt veroorzaakt door nicotine en de daaraan gekoppelde geestelijke verslaving.
Sinds de negentiger jaren van de 20ste eeuw voeren overheden in de eerste wereld (geïndustrialiseerde landen) campagne tegen het roken met name in openbare ruimten. Tegelijk met deze campagnes dragen de overheden er ook zorg voor dat de staatsinkomsten door inning van accijnzen blijven door deze regelmatig te verhogen. Hierbij rechtvaardig men dit beleid meestal door te stellen als een vorm van “ontmoediging door kostenverhoging”. De ironie in deze is dat de tabaksindustrieën de sigaretten blijven produceren en distribueren en de landen sigaretten blijven importeren. Waarschijnlijk omdat de overheden zelf het slachtoffer zijn geworden van verslaving aan de inkomsten (accijnzen) van dit voor de gezondheid gevaarlijk spul. De vraag is hoe oprecht is hun zorg voor de medemens. Om hun verslaving naar macht en inkomsten veilig te stellen, blijft het roken legaal. Amerika heeft eerder een verbod gehad op de import van alcohol om de mens tegen de schadelijke effecten te beschermen. Dit had tot gevolg dat alcohol in de illegaliteit kwam en de macht van de maffia ernstige vormen aannam. Nu dreigt iets dergelijks wederom te gebeuren met tabak.
Vele politici in verschillende landen worden ingezet voor de rondedans, maar nu voor tabak. Allerlei belachelijke wetten die doorgeschoten zijn, worden aangenomen. Ook in ons land zijn onze politici bezig met de rondedans om erbij te horen ‘because big brother is watching you’. Het voorstel is om overal roken te verbieden  in de horeca, discotheken en casino’s waarbij geen toestemming verleend wordt voor rookvrije ruimten. Ook hier schijnt men doorgeschoten te zijn door te verbieden dat in de openlucht op terrasjes en bij bushalten niet gerookt mag worden. Het is triest dat zelfs onze oudjes in bejaardentehuizen niet ontzien worden van een sigaret die hun enige gemoedsrust geeft in de laatst dagen van hun leven. Roken is ongezond en je mag je omgeving niet tot last zijn. Het roken op openbare plaatsen verbieden is zeker van belang.
Echter, het roken in de openlucht verbieden is bizarre. Indien men roken wil ontmoedigen, laat men het dan meteen goed doen door een wet aan te nemen dat roken illegaal wordt. Laat de overheden nu ophouden met hun struisvogelpolitiek. Nu is roken legaal, de Staat verdient flink aan de rokers, door zelf steeds de accijnzen te verhogen. Salarissen e.a. faciliteiten voor regeringsfunctionarissen en parlementariërs worden mede betaald door de rokers. Tijdens verkiezingscampagnes wordt mede gebruik gemaakt van de noeste arbeid van rokende kiezers om campagne voor ze te voeren om politici vervolgens op de stoel te zetten, waar ze nu zitten niet wetende dat ze hun machtspositie zullen misbruiken, om hun gemoedsrust te ontnemen en zelfs velen m.n. in de horecasector en casino’s brodeloos te maken.
Suriname is een ontwikkelingsland, voor velen een paradijs omdat wij een gemoedelijk volk zijn. We tolereren elkaar, maar respecteren bovenal de vrijheden van de mens. Het toerisme is in opmars, vele buitenlanders trekken nu naar Suriname om juist te vluchten van alle opgelegde regels die verstikkend zijn in hun land, op zoek naar vrijheid. Het wanbeleid van opeenvolgende regeringen heeft ertoe geleid dat de werkloosheid groot is in het land en de armoedecijfer groter dan 70 %, gokverslaving werd gestimuleerd door vergunningen aan  casino’s te geven, maatschappelijke excessen als zelfdoding en verkrachting van kleine kinderen zijn schering en inslag in ons land. Reeds zeven jaar geeft de USV aan dat het ernstig gesteld is met de geestelijke gezondheid in ons land. Sexueel molest en zelfdoding nemen ernstige vormen aan. Het verbaast de USV dat de minister van Volksgezondheid en de parlementariërs zoveel tijd en geld stoppen in een nog voor ons land luxeprobleem als de tabakswet.
Men maakt zich druk om het roken, omdat na 30 tot 40 jaar men dood kan gaan aan longkanker, terwijl men nog steeds niet door heeft dat mensen lijden aan geestelijke, sociale, emotionele en financiële armoede, dat ze niet eens willen leven en voor suïcide kiezen als uitweg. Psychosociale stress is ernstig, getuige de ernstige gevallen van agressiviteit en huiselijk geweld. De USV adviseert de politici om eerst rust te brengen in het psychische en sociale leven van het volk. Waakzaamheid is geboden om met het doordrukken van deze doorgeschoten maatregelen in de tabakswet, geen geesten op te roepen die men niet kan bezweren. Ontneem het volk zijn gemoedsrust niet. Vooral voor hen die het zo nodig hebben, anders zullen de gevolgen voor hen maar ook voor de politici onheilspellend zijn.
De USV adviseert de politici om op korte termijn wetten aan te nemen die grote delen van het volk regardeert. Indien men milieuvriendelijke wetten wil aannemen, laat men oplossingen zoeken voor de uitlaatgassen van de dieselauto’s die vele malen gevaarlijker zijn dan het snuifje sigarettenrook in de lucht. Laat de minister van Volksgezondheid zorgen dat het volk geen voorbespoten groenten, hormoonkippen en met kwik vervuild drinkwater krijgt. De USV is een voorstander dat in openbare aangelegenheden niet gerookt mag worden en voor de horeca en casino’s niet- rokersruimten worden gecreëerd. De USV betreurt het ten zeerste dat een jeugdparlementariër in de media oproept om weg te lopen van mensen die roken. Dit is een oproep tot discriminatie en tegen het Bupo verdrag. Het is jammer dat deze jeugdparlementariër niet beseft dat vele studenten een extra verdienste hebben in de horeca en indien er gesaneerd moet worden zij waarschijnlijk als eerste hun baan zullen verliezen. De USV vraagt zich af hoe de politici denken bij deze rookwet de culturele ceremoniën van de diverse etnische groepen waarbij in sociale gemeenschappen gerookt wordt en het milieu ook aangetast wordt (verbranden van hout, crematie, winti prey e.a) aan te pakken. Of zullen wij samen de vredespijp gaan roken met onze Indiaanse broeders en ons gaan bezinnen alvorens wij ons laten verstikken door van buiten af opgelegde regels?

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: