Twee politieagenten post Leiding in verzekering gesteld

Twee politiemannen, te werk gesteld op politiepost Leiding 9A, zijn op dinsdag 28 januari in verzekering gesteld. Uit informatie blijkt dat deze twee wetsdienaren zich schuldig hebben gemaakt aan het aannemen van giften. Deze zaak werd eerst grondig onderzocht door de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van het Korps Politie Suriname (KPS). Tegen deze twee wetsdienaren was de aanklacht van dien aard dat zij onmiddellijk gevangen zijn genomen.
Advocaat Benito Pick staat een van de verdachten juridisch bij. Hij heeft inmiddels een verzoek tot invrijheidsstelling ingediend op basis van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering. De tweede verdachte heeft advocaat Irvin Kanhai in de arm genomen.
Saskia Bandhan  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: